odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky, dva roky uplynuly jako voda a...

Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky, dva roky uplynuly jako voda a...

Volby 2020

12.10.2020 17:00
Vážené členky, vážení členové České společnosti terapie ruky ČLS JEP, v tomto roce době končí...
Vážení členové České společnosti terapie ruky, velice ráda bych Vás informovala,  že se dne...
9.-11.listopadu 2017 proběhl další, tentokráte již třetí kongres naší společnosti. Stejně jako v...
Ve dnech 13.-14.11.2015 proběhl II. kongres České společnosti terapie ruky spolu s kongresem České...

Změna názvu společnosti

11.08.2015 14:00
Vážení členové společnosti, výbor naší společnosti byl nucen na základě událostí, které proběhly...
Vážení členové společnosti rehabilitace ruky, velice ráda bych Vás tímto informovala, že jsme...
Anotace: Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jsou však tyto stavy opomíjeny a...
Toto jsou oficiální webové stránky České společnosti rehabilitace ruky (Czech Society for Hand...

Vítejte na našem webu

18.11.2012 15:30
Po krátkém zkušebním provozu si Vám dovolujeme představit oficiální webové stránky České...

Bulletin

Bulletin č.9

11.02.2021 20:21

Bulletin č.8

17.12.2019 20:36

Bulletin č.7

29.03.2019 10:56

Bulletin č.6

01.08.2018 00:00

Bulletin č.5

02.06.2018 00:00

Bulletin č.4

11.03.2017 13:33

Bulletin č.3

11.03.2017 13:32

Bulletin č.2

24.10.2016 22:38

Bulletin č.1

24.10.2016 22:36

Články

Spastická horní končetina kromě záchvatů křečí bývá do určité míry zdeformovaná a tím omezená ve své úchopové funkci. Škála postižení je velmi široká. V úrovni ramene jde o addukci a vnitřní rotaci, v lokti flekční kontraktura – obě tyto deformity výrazně znesnadňují oblékání. Pronační kontraktura předloktí znemožňuje provést osobní hygienu a vykonávat tzv. bimanuální aktivity. Všechny deformity distálněji znesnadňují úchop. Jde o flekční kontrakturu zápěstí, často s ulnární deviací....

Rehabilitace po poranění flexorů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>