odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Bulletin č.8 - Prezentace uvedené v rámci kongresu ČSTR v Ústí nad Labem 2019

17.12.2019 20:36

Bulletin č.7 ke stažení ZDE

Relative Motion Splint (RMS) po poranění šlach ruky - autor: M. Kukačková, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha

Ergoterapie na klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie u pacientů s poškozením HKK - autor: T. Cholevíková, P. Bradová Klinika léčebné rehabilitace Ostrava

Biomechanika zápěstí - autor: K. Kolínová, Ústav chirurgie ruka a Plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou

Rehabilitace instabilit zápěstí (především SL disociace)-využití principů DNS - autor: J. Dvořáková, Jindřichův Hradec

Flossing - autor: S. Malíková, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha

Využití elektroaktivního cvičení při rehabilitaci funkce ruky - autor: M. Douchová, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha

Využití funkčních vztahů rameno-ruka v rehabilitaci poruch funkce ruky – výstupy pro klinickou praxi - autor: V. Jančíková, Olomouc

KRBS - komplikace zlomenin distálního rádia z pohledu ergoterapeuta - autor: I. Krejčí, Ambulance ergoterapie a terapie ruky, Ostrava

Akupunktura jako podpůrná metoda v léčbě i diagnostice (funkčních) poruch horní končetiny - autor: M. Stránská, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha

Význam multidisciplinární spolupráce v péči o klienta s tetraplegií před/po chirurgické rekonstrukci úchopu - autor: Z. Gregorová, Centrum Paraple, o.p.s

Funkční poruchy pohybové soustavy – bolest v lokti - autor: P. Korábová, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha