odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Bulletin č.4 - Syndrom Karpálního tunelu, Prevence přetížení ruky po poškození míchy

11.03.2017 13:33

Bulletin č.4 ke stažení ZDE

Terapeutické přístupy u CTS (Carpal tunnel syndrom) - autor: I.Krejčí, FN Ostrava

Prevence vzniku onemocnění ruky z přetížení u lidí po poškození míchy z pohledu ergoterapeuta - autor:Gregorová Zuzana, Centrum Paraple, o.p.s.

Terapie u syndromu KT - Therapist´s management of Carpal Tunnel Syndrom : A practical Approach, Roslyn B. Evans, zpracovala: M.Kukačková

Medailonek: MARC GARCIA-ELIAS COS, M.D., Ph.D.