odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Kurz Základy Dlahování ruky - Olomouc

10.03.2023 14:26

Termín: 31. 3. 2023, 13:00 – 16:30 a 1. 4. 2023 od 9:00 do 15: 00 (10-12 vyučovacích hodin) 

Místo konání: Olomouc, UPOL – budova Telecomu 

Dovolujeme si Vás, jménem ČSTR ČLS JEP a pod záštitou FZV UPOL, pozvat na Základní kurz dlahování ruky. 

Kurz je zaměřen především prakticky tak, abyste získaly základní povědomí o práci s nízkoteplotními plasty a následně těmito dovednostmi doplnily získané informace v problematice terapie ruky. Současně Vám umožní rozšířit portfolio dovedností pro budoucí klinickou praxi po absolvování studia v problematice terapie ruky. 

Lektorky: Ivana Krejčí, Milada Kukačková, Zuzana Gregorová 

Závazné potvrzení účasti: nejpozději do 10.3.2023 na kurzy.ruka@seznam.cz 

Cena: 5200 Kč 

V ceně je započítán materiál, který bude použit ke zhotovení dlah v rámci praktického workshopu a studijní podklady formou PDF souboru k samostudiu a dalšímu osobnímu použití. 

Pokyny pro platbu Číslo účtu: 115-4543750287/0100, variabilní symbol: 20230401, v poznámce uveďte Vaše celé jméno 

Poplatek za kurz uhraďte nejpozději do 17. 3. 2023 

Potvrzení o platbě bude zasláno elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.