odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

V. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY

29.09.2021 08:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky,

1.-2.10.2021 proběhlV. kongres České společnosti terapie ruky ČLS JEP. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další setkání za 2 roky v budoucnu, tentokrát v Brně. 

Stále se ukazuje, že terapie ruky je specifickým oborem vyžadujícím nejen dobré odborné znalosti, ale i představivost a schopnost uvažovat v širších souvislostech pohybového aparátu. Vzhledem k nezastupitelné roli dlahování při řešení různých diagnóz na ruce, by měl být terapeut ruky i dostatečně zručný a tvůrčí. Naše terapeutická praxe nám také stále připomíná, jak přínosná může a má být úzká spolupráce chirurga s terapeutem, i jak důležitý je mezioborový vzájemný respekt a pochopení. 

Celosvětový trend se již několik let všeobecně soustředí na časnou rehabilitaci podepřenou medicínou založenou na důkazech. Pevně věřím, že přednášky na kongresu měly pro všechny očekávaný přínos.

Mgr. Milada Kukačková

předsedkyně České společnosti terapie ruky

TERMÍN KONÁNÍ

29.-30.9.2021   Kurz chirurgie ruky
29.-30.9.2021   Kurz terapie ruky
1.-2.10.2021     XVI. kongres České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP
1.-2.10.2021     V. kongres České společnosti terapie ruky ČLS JEP 

MÍSTO KONÁNÍ

Univerzita Hradec Králové - budova A
Hradecká 1227/4
500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'12.867"N, 15°49'48.090"E