odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

V. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI TERAPIE RUKY

29.09.2021 08:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky,

dva roky uplynuly jako voda a blíží se nám další odborný kongres České společnosti chirurgie ruky s účastí naší společnosti terapie ruky. Minulý kongres, který se konal v Ústí nad Labem, mi přinesl povznášející zjištění, že stále větší počet terapeutů má o tento krásný obor terapie ruky zájem. Rok od roku si více terapeutů uvědomuje, jak důležitá je v oblasti ruky podrobná znalost anatomických, biomechanických a dalších souvislostí.

Stále se ukazuje, že terapie ruky je specifickým oborem vyžadujícím nejen dobré odborné znalosti, ale i představivost a schopnost uvažovat v širších souvislostech pohybového aparátu. Vzhledem k nezastupitelné roli dlahování při řešení různých diagnóz na ruce, by měl být terapeut ruky i dostatečně zručný a tvůrčí. Naše terapeutická praxe nám také stále připomíná, jak přínosná může a má být úzká spolupráce chirurga s terapeutem, i jak důležitý je mezioborový vzájemný respekt a pochopení. 

Celosvětový trend se již několik let všeobecně soustředí na časnou rehabilitaci podepřenou medicínou založenou na důkazech. Odborný program by tedy i v našich podmínkách měl směřovat touto cestou. A tak opět pevně věřím, že přednášky budou mít pro naši praxi očekávaný přínos.

V termínu těsně před kongresem se bude konat odborný kurz, tentokrát pod vedením švýcarských lektorek Sarah G. Ewald a Very Beckmann. Tématem kurzu bude časná terapie ruky po šlachovém poranění na ruce. Obě terapeutky budou také hostujícími přednášejícími v rámci kongresu. Jelikož včasná rehabilitace předpokládá i specifické chirurgické ošetření věřím, že informace z kurzu i prezentací budou přínosné nejen pro terapeuty, ale i pro chirurgy, kteří se s tímto druhem poranění setkávají velice často.

Věřím, že v souvislosti s pandemickou situací jsme termín kongresu i kurzu zvolili správně, a že se letos všichni potkáme tváří v tvář a podáme si srdečně ruce. Těším se na brzké setkání s vámi a přeji nám všem plné zdraví, chuť dále se vzdělávat i radost z dobře odvedené práce.

Mgr. Milada Kukačková
předsedkyně České společnosti terapie ruky

Aktualizované informace najdete na www.chirurgieruky2021.cz

TERMÍN KONÁNÍ

29.-30.9.2021   Kurz chirurgie ruky
29.-30.9.2021   Kurz terapie ruky
1.-2.10.2021     XVI. kongres České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP
1.-2.10.2021     V. kongres České společnosti terapie ruky ČLS JEP 

MÍSTO KONÁNÍ

Univerzita Hradec Králové - budova A
Hradecká 1227/4
500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'12.867"N, 15°49'48.090"E