odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Základní kurz REHABILITACE RUKY a WORKSHOP DLAHOVÁNÍ

22.10.2022 08:30

Termín:

Varianta 1: Sobota 22.10.2022 8:30 – 16:00 – teoretická část

Varianta 2: Sobota 22.10.2022, 8:30 – 16:00 – teoretická část + Neděle 23.10.2022, 9:00 – 13:00 – praktika dlahování

Cena:

Varianta 1: 2200 Kč (2100 Kč pro členy ČSTR), teoretická část (sobota)

Varianta 2: 2200 Kč (2100 Kč pro členy ČSTR), praktická část (neděle)

Varianta 3: 4100 Kč (3900 Kč pro členy ČSTR), teoretická + praktická část (sobota + neděle), (v ceně je započítán materiál, který bude použit v rámci praktického workshopu)

Pořádá: Společnost terapie ruky JEP ve spolupráci s Klinikou plast. chirurgie 3.LF UK a FNKV

Místo konání: FN Královské Vinohrady, Klinika plast. chirurgie, pavilon N, 3.patro, knihovna Šrobárova 1150/50, Praha 10

Lektoři: MUDr. Aleš Fibír, Mgr. Markéta Tošovská, Mgr. Milada Kukačková, Bc. Ivana Krejčí

Určeno pro: Fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře

Detailní informace o platbě jsou uvedeny na konci pozvánky

An

Anotace odborného kurzu:

Ruky je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Anatomická struktura ruky je složitá, čímž je umožněna vysoká obratnost pohybů ruky.

Po úrazech a operacích ruky však znamená toto nahuštění jemných struktur na malém prostoru vysoké riziko vzniku srůstů a adhezí. Omezení hybnosti, otok, výpadek z vnímání tělového schématu a funkce je potom důsledkem nefunkční ruky.

V terapii ruky můžeme využít mnoho postupů a metodik se zaměřením na obnovu hybnosti, svalové síly, citlivosti a především funkce ruky v ADL. Velmi důležitou složkou terapie ruky je také dlahování.

Teoretická část kurzu je koncipována jako přehled přístupů v terapii ruky především po úrazech a operacích a jako seznámení s nutností hluboké znalosti dané oblasti. Na kurzu Vás provedeme na podkladě hlubšího porozumění anatomie, základními postupy při vyšetření ruky především teoreticky, prováděnými chirurgickými zákroky, zobrazovacími metodami a jejich vyhodnocením a v neposlední řadě postupy terapie u některých diagnóz v lokalitě ruky a prstů (po zápěstí).

Seznámíte se s výběrem diagnóz a jejich terapií jako jsou: stavy po zlomeninách kostí ruky a distálního radia, poranění šlachového aparátu ruky, Syndrom karpálního tunelu, Lupavý prst a další.

Je možné absolvovat pouze teoretickou část v sobotu, nebo v kombinaci s praktickým workshopem v neděli, kde si vyzkoušíte výrobu menších dlah z termoplastů. Praktický workshop je omezen kapacitou 25 účastníků.

 

Program: Rehabilitace ruky - základní kurz

 

 

 

Sobota 22.10.2022

 

8:30-9:00

 

Registrace

 

9:00-9:30

 

Vyšetření ruky a možnosti zobrazovacích metod 1.část - Fibír (30min)

 

9:30-10:00

 

Zlomeniny metakarpů a falang - možnosti konzervativní a chirurgické léčby z pohledu chirurga - Fibír (30min)

 

10:00-10:15

 

Přestávka

 

10:15-10:45

 

Rehabilitace ruky u zlomenin metakarpů a falang - Kukačková (30min)

 

10.45-11:05

 

Rehabilitace ruky po luxacích, kazuistiky – Kukačková (20 min)

 

11:05-11:30

 

Úžinové syndromy z pohledu chirurga – Fibír (25 min)

 

11:30 – 11:45

 

Stenozující tendovaginitida z pohledu chirurga – Fibír (15 min)

 

11:45 – 12:15

 

Rehabilitace u lézí periferních nervů v oblasti zápěstí – Tošovská (30 min)

 

12:15-13:15

 

přestávka oběd (60min)

 

13:15 – 13:35

 

Sutury šlach z pohledu chirurga – Fibír (20 min)

 

13:35-14:05

 

Terapie po suturách šlach flexorů – Kukačková (30 min)

 

14:05-14:35

 

Terapie po suturách extenzorů – Tošovská (30 min)

 

14:35 – 14:55

 

Relative Motion Splint – flexory + extenzory– Kukačková (20 min)

 

14:55 – 15:55

 

Dlahování jako nedílná součást terapie ruky – Krejčí (60 min)

 

16:00

 

závěr teoretické části kurzu

 

 

 

 

Neděle 23.10.2022

 

9:00-13:00

 

Praktika dlahování – malé dlahy, zlomeniny, luxace, prsty, palec, dlaha flexory, RMS - Kukačková, Krejčí

 

13:00

 

závěr praktické části kurzu

 

 

Objednání: emailem: milada.cincerova@seznam.cz

Další info: www.terapieruky.cz, www.rehabilitaceruky.cz/kurzy.html

 

1. Rezervace místa

e-mail : milada.cincerova@seznam.cz

2. Podmínky pro platbu

Číslo účtu: 2500282912/2010 (do poznámky uveďte jméno účastníka kurzu)

Variabilní symbol : číslo FA, nebo 22102022

Poplatek za kurz uhraďte nejpozději do 9.10.2022 !

Pokud jste členy ČSTR, prosím uveďte tuto skutečnost v poznámce!

3. Vystavení dokladu

Pokud potřebujete vystavit daňový doklad, zašlete svoji objednávku na emailovou adresu: milada.cincerova@seznam.cz s následujícími informacemi:

* název a termín konání kurzu

* částka

* jméno a příjmení účastníka

* název společnosti (firmy) s uvedením IČO, DIČ, na kterou má být faktura vystavena

Platbu poté proveďte na základě zaslané faktury, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury a to nejpozději do 9.10.2022. Originál faktury Vám bude předán na kurzu.

!!! Poplatek za zpětné vystavení faktury činí 300 Kč!!!

STORNO PODMÍNKY

Omluvíte-li se telefonicky nebo emailem 2 týdny před konáním kurzu (tj. do pátku  7.10.2022), bude Vám celá částka vrácena zpět.

Při pozdější omluvě, tedy po   7.10.2022, Vám bude vrácena částka snížena o 1500 Kč (pro var 1+2), nebo může být celá částka využita náhradníkem, kterého si sami zajistíte.

 

Prosíme, vždy se omluvte i v případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění.

Dejte nám prosím vědět na telefonní číslo 775 122 606 nebo 775 205 475 .

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Milada Kukačková                                                                           prof. MUDr. Andrej Sukop, PhD.

předsedkyně Společnosti terapie ruky                                                přednosta Kliniky plastické chirurgie

koordinátorka a garant kurzu                                                                3. LF UK a FNKV

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: