odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky, dva roky uplynuly jako voda a...

Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci chirurgie a terapie ruky, dva roky uplynuly jako voda a...

Volby 2020

12.10.2020 17:00
Vážené členky, vážení členové České společnosti terapie ruky ČLS JEP, v tomto roce době končí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Články

Spastická horní končetina kromě záchvatů křečí bývá do určité míry zdeformovaná a tím omezená ve...

Orgány společnosti

Výbor společnosti:

Předsedkyně:
Mgr. Milada Kukačková
Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Kroftova 6, 150 00 Praha 5
tel: 775 122 606
e-mail: milada.cincerova@seznam.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.
Odd. rehabilitace, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel: 585 855 943
e-mail: vera.jancikova@upol.cz

Vědecký sekretář:
prof.MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3LF UK a FNKV,  Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel: 267 163 030, 267 163 041
e-mail: andrej.sukop@gmail.com

Pokladník:
Mgr. Tošovská Markéta
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 593 918
e-mail:  megisv@seznam.cz

Člen výboru:
MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel: 495 833 645
e-mail: fibir@seznam.cz

Revizní komise:

předsedkyně:
Mgr. Kristýna Kolínová
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Dr. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 350 926
e-mail: kinynka@seznam.cz

členové:
Mgr. Ivana Krejčí
FN Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 372 163 
e-mail: ivi.krejci@seznam.cz

Mgr., Bc. Michaela Žváčková,
NZZ Fyzioterapie, Viniční 235, Brno 15, 615 00
tel: 775 352 124
e-mail: michaela.zvackova@seznam.cz