odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Rehabilitace ruky po operacích a úrazech 15.3.2024 (volná místa) + základy dlahování 16.3.2024 (pouze náhradníci, obsazeno)

09.01.2024 19:23

Lektoři: MUDr. Aleš Fibír, Mgr. Markéta Tošovská, Mgr. Milada Kukačková, Bc. Ivana Krejčí

Termín:

Varianta 1: Pátek 15.3.2023 10:00 – 17:30 – teoretická část

Varianta 2: Pátek 15.3.2023, 10:00 – 17:30 – teoretická část  + Sobota 16.3.2023, 9:00 – 13:00 – praktika dlahování

Cena:

Varianta 1: 2200 Kč (2100 Kč pro členy ČSTR), teoretická část (pátek)

Varianta 2: 4500 Kč (4200 Kč pro členy ČSTR), teoretická + praktická část (pátek + sobota), (v ceně je započítán materiál, který bude použit v rámci praktického workshopu) - KAPACITA praktického workshopu je OMEZENA

Pořádá: Společnost terapie ruky JEP ve spolupráci s Klinikou plast. chirurgie 3.LF UK a FNKV

Místo konání: FN Královské Vinohrady, Klinika plast. chirurgie, pavilon N, 3.patro, knihovna Šrobárova 1150/50, Praha 10

Určeno pro: Fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře

Po absolvování obdržíte náš cerfifikát.

 

Anotace odborného kurzu:

Ruky je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Anatomická struktura ruky je složitá, čímž je umožněna vysoká obratnost pohybů ruky.

Po úrazech a operacích ruky však znamená toto nahuštění jemných struktur na malém prostoru vysoké riziko vzniku srůstů a adhezí. Omezení hybnosti, otok, výpadek z vnímání tělového schématu a funkce je potom důsledkem nefunkční ruky.

V terapii ruky můžeme využít mnoho postupů a metodik se zaměřením na obnovu hybnosti, svalové síly, citlivosti a především funkce ruky v ADL. Velmi důležitou složkou terapie ruky je také dlahování.

Teoretická část kurzu je koncipována jako přehled přístupů v terapii ruky především po úrazech a operacích a jako seznámení s nutností hluboké znalosti dané oblasti. Na kurzu Vás provedeme na podkladě hlubšího porozumění anatomie, základními postupy při vyšetření ruky především teoreticky, prováděnými chirurgickými zákroky, zobrazovacími metodami a jejich vyhodnocením a v neposlední řadě postupy terapie u některých diagnóz v lokalitě ruky a prstů (po zápěstí).

Seznámíte se s výběrem diagnóz a jejich terapií jako jsou: stavy po zlomeninách kostí ruky a distálního radia, poranění šlachového aparátu ruky, Syndrom karpálního tunelu, Lupavý prst a další.

Je možné absolvovat pouze teoretickou část v sobotu, nebo v kombinaci s praktickým workshopem v neděli, kde si vyzkoušíte výrobu menších dlah z termoplastů. Praktický workshop je omezen kapacitou 25 účastníků.

V rámci praktické části si vyrobíme několik základních dlažek a dlah, abychom Vás především sezmánili s různými druhy materiálů a manipulaci s nimi.

 

PROGRAM:

Program: Rehabilitace ruky - základní kurz
  Pátek 15.3.2024
10:00 - 10:30 Registrace
10.30-11:00 Rehabilitace ruky u zlomenin metakarpů a falang - Kukačková (30min)
11:00-11:20 Rehabilitace ruky po luxacích, kazuistiky – Kukačková (20 min)
11:20-11:50 Rehabilitace u lézí periferních nervů v oblasti zápěstí – Tošovská (30 min)
11:50-12:20 Terapie po suturách šlach flexorů – Kukačková (30 min)
12:20-13:20 přestávka oběd (60min) 
13:20-13:50 Terapie po suturách extenzorů – Tošovská (30 min)
13:50-14:10 Relative Motion Splint – flexory + extenzory– Kukačková (20 min)
14:10-15:10 Dlahování jako nedílná součást terapie ruky – Krejčí (60 min)
15:10-15:25 Přestávka
15:25-15:55 Vyšetření ruky a možnosti zobrazovacích metod - Fibír (30min)
15:55-16:25 Zlomeniny metakarpů a falang - možnosti konzervativní a chirurgické léčby z pohledu chirurga - Fibír (30min)
16:25-16:55 Úžinové syndromy a poranění periferních nervů z pohledu chirurga – Fibír (30 min)
16:55-17:10 Stenozující tendovaginitida z pohledu chirurga – Fibír (15 min)
17:10-17:30 Sutury šlach z pohledu chirurga – Fibír (20 min)
17:30 závěr teoretické části kurzu
   
  Sobota 16.3.2024 - KAPACITA JE OMEZENA
9:00-13:00 Praktika dlahování – malé dlahy (zlomeniny, luxace, prsty, palec), dlaha flexory, RMS - Kukačková, Krejčí
13:00 závěr praktické části kurzu

 

Přihlášení na kurz Základy terapie ruky + dlahování

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: