odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Archiv článků

Datum a místo konání: 2.3.2015, On-line spojení  formou konferenčního hovoru Přítomni: Sukop, Kukačková, Fibír, Fialová, Krejčí, Jančíková, Kolínová, Nepřítomni: 0 Omluveni: Marešová (Tyčová) Výbor byl seznámen s průběhem sjezdu delegátů ČLS JEP, kde byly účastny Mgr. Kukačková a Mgr....
Vážení členové společnosti rehabilitace ruky, velice ráda bych Vás tímto informovala, že jsme úspěšně prošli, jako společnost ČSRR, schvalovacím procesem a stali jsme se členy mezinárodní společnosti rehabilitace ruky - IFSHT. Věřím, že nám členství přinese mnoho nových informací a možností k...
Datum a místo konání: 21.3.2014, Praha, FNKV Přítomni: Sukop, Kukačková, Fibír, Jančíková, Kolínová (Kovářová) Nepřítomni: 0 Omluveni: Fialová, Krejčí, Marešová (Tyčová) Byl naplánován další směr rozvoje webu společnosti: Aktuální odkazy na pořádané konference (Fibír) – kongres plastické...
Spastická horní končetina kromě záchvatů křečí bývá do určité míry zdeformovaná a tím omezená ve své úchopové funkci. Škála postižení je velmi široká. V úrovni ramene jde o addukci a vnitřní rotaci, v lokti flekční kontraktura – obě tyto deformity výrazně znesnadňují oblékání. Pronační...
Anotace: Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jsou však tyto stavy opomíjeny a neadekvátní ošetření pak obvykle vede k dalším nutným operačním výkonům, často s nejistým výsledkem. Na ruce je dominantní ošetření měkkých tkání, které je rozhodující pro další funkční výsledky. MUDr....
Datum a místo konání: 15.11.2013, Ostravice Přítomni: Kukačková, Fibír, Krejčí, Fialová, Jančíková, Sukop, Kolínová (Kovářová) Nepřítomni: 0 Omluveni: Marešová (Tyčová) Výbor odsouhlasil minimální četnost setkávání výboru společnosti na 2x ročně. Ostatní setkání budou organizována dle...
Dne: 6.3.2013 Místo:  Praha Jednání se zúčastnili: Mgr. Milada Kukačková (Činčerová), MUDr. Aleš Fibír, MUDr.  Andrej Sukop,  Ivana Krejčí,    Mgr. Věra Jančíková,  Mgr. Kristýna Kovářová, MUDr. Ludmila Fialová, Bod č.1 -  Projenání zvýšení ročních poplatků....
Toto jsou oficiální webové stránky České společnosti rehabilitace ruky (Czech Society for Hand Therapy). Na našem webu najdete nejen aktuální novinky, týkající se odborné problematiky, ale i články o rehabilitaci ruky, informace o činnosti společnosti, kontaktní informace na členy výboru,...

Vítejte na našem webu

18.11.2012 15:30
Po krátkém zkušebním provozu si Vám dovolujeme představit oficiální webové stránky České společnosti rehabilitace ruky (Czech Society for Hand Therapy). Naše společnost byla založena na ustavujícím shromáždění v Lékařském domě v Praze dne 2.června 2012 jako odborná společnost, sdružující všechny...
Datum: 2.6.2012 Místo konání: Lékařský dům, Praha Setkání bylo zahájeno odbornou sekcí s přednáškami týkajícími se rehabilitace ruky. Všichni zájemci, kteří tak již neučinili dříve korespondenčně, vyplnili přihlášku ke členství společnosti. V okamžiku zahájení shromáždění bylo...
Záznamy: 31 - 40 ze 41
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>