odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

04.11.2022 00:00

Zápis z jednání výboru České společnosti terapie ruky ČLS JEP

Datum a místo konání: 24.10.2023, on-line ZOOM spojení

Za výbor společnosti přítomni:

MUDr. Aleš Fibír , Ph.D., Mgr. Věra Jančíková, Ph.D., Mgr. Kristýna Kolínová, Bc. Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská, Mgr. Michaela Žváčková

Nepřítomni:

Omluveni:  prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

 

 1. Plán jednotlivých schůzí výboru na rok 2023. Na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání.
  1. Termíny on-line schůzí 2023: 23. ledna, 15.května, 18. září, 11. prosince
  2. Termín osobního setkání v rámci kongresu ČSTR + ČSCHR – říjen 2023

 

 1. Proběhlé kurzy:
  1. Absolvování základního kurzu dlahování je potvrzeno Certifikátem, který slouží účastníkům k prokázání odborné způsobilosti k výrobě základních statických dlah, práci s termoplastickým materiálem a možnosti účastnit se pokračujících kurzů dlahování jak v České Republice, tak i v zahraničí.
  2. 9.-10.4.2022 proběhl v Olomouci pod záštitou UPOL základní kurz dlahování pro studenty ergoterapie.
  3. 22.-23.10.2022 proběhl Základní kurz rehabilitace ruky a následný workshop Dlahování ruky
  4. 17.10.2022 proběhl seminář s Diannou Lunsford z Gannon University, USA
   1. Seminář byl zdarma na téma laterální epikondylitida
   2. Proplacení večeře s Diannou

 

 1. Plánované kurzy:
  1. V rámci dotazníku k ohodnocení proběhlého kurzu 10/2023 jsme se dotázali, o která témata by byl největší zájem.
  2. Frekvence kurzů:
   1. 1x rok – základní kurz (listopad)
   2. 1x rok pokročilý (březen - duben)
   3. květen pro studenty – Ostrava/Olomouc (Krejčí)
   4. 1x rok speciální kurz: možná témata
    1. Výběr diagnóz: Dupuytren, Trigger finger, léze dorzální aponeurózy, m. de Quervain, sy. karpálního tunelu
    2. Vyšetřovací techniky
    3. Léze periferních nervů + senzitivita
    4. Šlachová poranění
    5. Nestability zápěstí
    6. Laterální/mediální epikondilitida
    7. Neurologická ruka
    8. Revmatická ruka
  3. ORGANIZACE Kurzů
   1. Garant:
    1. Výběr lektora – každý si vybere téma
    2. Finance/ Organizace firma/ samostatná režie, přes účet ČLS JEP
    3. Propagace
    4. Místo
    5. Souhlasná stanoviska UNIFY a ČAE – nyní nebudeme žádat
    6. Možnost letní školy terapie ruky na fakultě Ostrava

 

 1. KONGRESY:
  1. Kongres chirurgie a terapie ruky v Brně v Maximus Resort 12.-14.10.2023
   1. Odborný program, sestavení vědecké komise
   2. Kurz – téma a lektor bude upřesněno

 

 1. V rámci monitorování poskytovatelů péče – terapie ruky, budeme i nadále využívat našich webových stránek www.terapieruky.cz

 

 1. Myšlenka založit na www.facebook.com skupinu "Terapie ruky" - kde bychom mohli diskutovat a předávat si zkušenosti, nápady a informace mezi jejími členy i pacienty. Od ledna 2023 – správce FB skupiny Tošovská, Žváčková

 

 1. Byl přednesen návrh či plán do budoucna pro zlepšení dostupnosti informačních materiálů pro pacienty. Možností by bylo vytvoření programů (resp. krátkých videí) na edukaci pacientů k autoterapii vybraných diagnóz týkajících se problematiky rehabilitace ruky. Tento systém mají dostupný pacienti v zahraničí a stahují si jej pomocí mobilních aplikací. Nutné je prověřit možnosti financování, formu prezentací, přístup k materiálům, záštitu odbornou společností.
  1. Bylo by třeba popřípadně firmu, která by se o to postarala – vytvořit vlastní edukační materiály
   1. Získat grant na tento projekt/využití finančních prostředků ČSTR
  2. Již existuje Mobilní Aplikace terapie ruky, Anglie – byl by možný překlad??? Android/iOS – oslovit je, zda by bylo možné aplikovat pro ČR? Aplikace handtherapy
  3. Kukačková – oslovit Sarah Mee ohledně možností překladu a využití v ČR

 

 1. Publikace Terapie ruky, Jana Vyskotová a spol. bohužel nezískala Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s.  

 

 1. Přijetí nových členů: Nejsou nové přihlášky ke schválení. Kukačková informovala o terapeutech, kteří zrušili své členství.

 

 1. Bulletin – do konce roku dodat podklady (Žváčková, Volkmanova ischemická kontraktura – Iva Krejčí, Tošovská/Kolínová, Jančíková)

 

 1. Vedení společnost ČSTR i ČSCHR přišla žádost o rehabilitaci situace od PhDr. Michaely Prokešové, Ph.D., která nastala v roce 2019 na kongresu ČSTR + ČSCHR. Navrhujeme zaslat paní doktorce oficiální pozvání na plánovaný kongres – říjen 2023, kde jí bude nabídnut dostatečný prostor pro její prezentaci, popřípadě možnost uspořádat workshop, jak pro terapeuty, tak pro lékaře. Dále nabídneme prostor pro prezentaci její práce, popřípadě pozvánku na její kurzy v našem následujícím Bulletinu.

Rádi využijeme její nabídky zúčastnit se některého z jejích oficiálních kurzů.

 

 1. V roce 2020 byla naše společnost oslovena, zda bychom byli schopni uspořádat kurz pro terapeuty na Slovensku. Z důvodu situace Covid, ale bohužel k ničemu nedošlo. Oslovíme je opět, zda jejich zájem pokračuje (Jančíková, Krejčí)

 

Zápis provedla: M. Kukačková