odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

07.04.2020 19:00

Místo konání: on line konference
Přítomni: Kukačková, Jančíková, Kolínová, Krejčí, Sukop
Omluveni: Fialová, Fibír, Tošovská

  1. Zavést naplánování jednotlivých schůzí výboru vždy na rok dopředu. Předpoklad je 4x ročně s možností on line spojení či osobních setkání. Na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání.
  2. Uskutečnění voleb do výboru společnosti po dalším 4 letém cyklu (korespondenční forma voleb, sestavení průvodního dopisu členům).
  3. Příprava a naplánování formy realizace a ceny odborného kurzu Therapy after tendon injuries pod vedením lektorek Sarah Ewald, Vera Beckmann (Švýcarsko). Předpokládaný termín kurzu je 13.11.2020 – 14.11.2020. Kurz pořádá společnost terapie ruky ve spolupráci s Klinikou plast. chirurgie 3LF UK a FNKV. Místem konání bude Klinika plast. chirurgie, FN Královské Vinohrady. Je nutné naplánovat přesnou náplň kurzu, formu prezentací jednotlivých témat (dlahování – ukázka či praktická výuka, jednotlivá témata, možnost praktického nácviku sešití poraněné šlachy, atd).
  4. Mgr. Kolínová aktualizovala dostupnou databázi kontaktů členů společnosti. Bohužel se s některými novými členy prozatím nedaří mailovou formou spojit.
  5. prof. Sukop informoval o doplnění certifikátů pro nové členy společnosti.
  6. Byl přednesen návrh či plán do budoucna pro zlepšení dostupnosti informačních materiálů pro pacienty. Možností by bylo vytvoření programů (resp. krátkých videí) na edukaci pacientů k autoterapii vybraných diagnóz týkajících se problematiky rehabilitace ruky. Tento systém mají dostupný pacienti v zahraničí a stahují si jej pomocí mobilních aplikací. Nutné je prověřit možnosti financování, formu prezentací, přístup k materiálům, záštitu odbornou společností.

Zápis vyhotovila: Jančíková