odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

11.01.2021 19:00

Místo jednání: on-line konference

Přítomni: Kukačková, Fibír, Sukop, Kolínová, Krejčí, Tošovská, Žváčková

Omluveni: Jančíková

 1. Nově zvolený výbor zvolill ze svého středu předsedkyní na další volební období Mgr. Miladu Kukačkovou, dále byli zvoleni jako místopředsedkyně Mgr. Věra Jančíková, Ph.D., vědecký sekretář prof.MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., pokladník Mgr. Tošovská Markéta. Členem výboru je MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. Předsedkyní revizní komise byla zvolena Mgr. Kristýna Kolínová, dalšímy členy revizní komise jsou Mgr.Ivana Krejčí a Mgr. Bc. Michaela Žváčková. 
 2. Mgr. Kukačková informovala výbor o situaci v EFSHT (European Federation of Societes of Hand Therapy):
  • hledá dobrovolníky na pozice: candidates for the Executive Commitee, SC and secretary
  • za společnost ČSTR se pokusíme najít kandidáta do funkce Education Commitee (informace bude rozeslána všem členům emailem a uvedena v Bulletinu 1/2021)
  • Kukačková podala zprávu z jednání (formou online ZOOM) z Council Meetingu, který proběhl v listopadu 2020
  • delegát pro jednání s EFSHT - navržena Mgr. Petra Korábová – s nominací souhlasí, která by ve funkci nahradila Mgr. Kukačkovou, o právech a povinnostech bude individuálně informována
  • delegát pro jednání s IFSHT (International Federation of Societes of Hand Therapy) - Mgr. Milada Kukačková pokračuje v této funkci
  • Pokud to situace dovolí, dostane delegát i finanční podporu ze strany společnosti ČSTR – hrazený registrační poplatek na Council Meetings EFSHT/IFSHT, popř. ubytování
 3. Kongres FESSH, EFSHT – June 2021 Rotterdam – zatím je ze strany pořadatelů snaha o prezenční formu kongresu, v rámci kongresu nemá být propojena sekce chirurgů a terapeutů
 4. Kongres České společnosti plastické chirurgie: 20.5.2021
 5. Kongres ČSCHR + ČSTR: 30.9.-2.10. 2021 v Hradci Králové, připravována prezenční a distanční varianta, organizace: vědecký výbor za ČSTR: navržena Mgr. Milada Kukačková a Mgr. Ivana Krejčí, s MUDr. Fibírem budou specifikovány principy úhrady poplatků, ubytování atd. Dále byly diskutovány náklady na rehabilitační sekci – financování (MUDr. Fibír), možnosti podpory firem, možnosti programu: možnost uspořádat krátký kurz dlahování, v rámci programu pro terapeuty: 3-4 bloky (dlahování, výroba neoprenové dlažky, tejping, měření senzitivity), na kterých by se po skupinách vystřídali všichni, kteří budou o to mít zájem. Zvaní lektoři (hrazené cestovní výdaje + ubytování) - Sarah Ewald (koordinátor: Mgr. Kukačková) + Thomas Ericsson (koordinátor: Mgr. Gregorová), plánován křest knihy: Terapie ruky
 6. Kurz terapie ruky - šlachy: Sarah Ewald – kurz proběhne jako PREKURZ 29.-30.9.2021 před kongresem ČSCHR a ČSTR v Hradci Králové v ideálním případě prezenční formou
 7. Naše další kurzy:
  • Kurz dlahování na podzim: zvážíme možnosti na konci října, či začátkem listopadu
  • Kladruby?? - Iva Krejčí??
  • Kurz terapie ruky: zvážíme možnosti , plán je začátkem roku 2022
 8. Bulletin: 1/2021 informace o volbách, informace od ČLS JEP o aktualizaci dat, informace EFSHT + cheat cards – překlad + na web, články: termín dodání 24.1.2021, Aleš Fibír: přehled k replantacím, chirurgie, Michaela Žváčková: navrhne téma, Ivana Krejčí: 3 kazuistiky – replantace, Petr Vondra: replantace z pohledu chirurga, zkušenosti, Zuzana Gregorová: článek o Dr. Erricsonovi - medailon
 9. TERAPEUTICKÝ KÓD TERAPIE RUKY pro pojišťovny – k jednání, nutnost specializace, podmíněné vzdělávacím programem – kurzy, schopnosti, znalosti, ve spolupráci s fakultami, vytvoření standardů, postupů terapie ruky, sdílený kód

Zpracovala: Milada Kukačková