odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Klinika plastické a estetické chirurgie

Odborný garant: Blanka Nečasová

Adresa zařízení: Berkova 34, 65691 Brno

Telefon: 543 185 615

Kontaktní email: blanka.necasova@fnusa.cz

Poskytované služby: rehabilitace ruky, chirurgie ruky, dlahování, fyzikální terapie

Doplňující údaje: Ambulance je v provozu každý všední den 8-14, jsme detašované pracoviště Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně se sídlem na Klinice plastické a estetické chirurgie.