odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

FN Královské Vinohrady

Odborný garant: Krůtová Petra

Adresa zařízení: Šrobárova 1150/50, 100 34 Vinohrady

Telefon: 267 163 561

Kontaktní email: ergoterapie@fnkv.cz

Webové stránky: neuvedeny

Poskytované služby: rehabilitace ruky, dlahování, ergoterapie