odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Centrum Paraple

Odborný garant: Zuzana Gregorová

Adresa zařízení: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

Telefon: neuvedeno

Kontaktní email: gregorova@paraple.cz

Webové stránky: neuvedeno

Poskytované služby: rehabilitace ruky, dlahování, fyzikální terapie, ergoterapie