odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Ambulance rehabilitace ruky

Kraj: Královehradecký                                                                          

Město:

Odborný garant pracoviště:

Adresa pracoviště:

Telefon: 

E-mail:

Webové stránky:

Poskytované služby: