odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis ze shromáždění členů

01.11.2019 14:00

Datum a místo konání: 1.11.2019 Ústí nad Labem (XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky)

Za výbor společnosti přítomni: předsedkyně Mgr. Milada Kukačková, MUDr. Ludmila Fialová, MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., Mgr. Věra Jančíková, Ph.D., Mgr. Kristýna Kolínová, Ivana Krejčí, prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D, Mgr. Markéta Tošovská. Nepřítomni: 0. Omluveni: 0

Členů společnosti přítomno: 30

  1. Mgr. Kukačková přehledně, pomocí elektronické prezentace, shrnula dosavadní působení odborné společnosti i vizi jejího dalšího směřování. Zmínila taktéž její propojení s mezinárodní a evropskou společností pro terapii ruky. Součástí prezentace byl i stručný přehled již proběhlých odborných kurzů pod záštitou společnosti, odkaz na publikované bulletiny či webové stránky.
  2. Pro rok 2020 budou rozplánované kurzy Základy rehabilitace ruky, Dlahování pro začátečníky a pro pokročilé a dále základní a praktický workshop pro mírně pokročilé dětské Bobath terapeuty.
  3. Ivana Krejčí přednesla návrh na vytvoření tzv. pracovních skupin s tematickým zaměřením (např. spastická ruka, revmatická ruka a Dupytrenova kontraktura). Mgr. Kukačková následně doplnila o šlachová poranění.
  4. Dr. Fialová přednesla přehled hospodaření společnosti, včetně aktuálního stavu finančního konta.
  5. Dr. Fibír zhodnotil přínos vzájemného odborného propojení společnosti chirurgie ruky a společnosti terapie ruky. Současně poukázal na vysokou odbornou úroveň prezentovaných příspěvků v rámci probíhajícího sjezdu.
  6. prof. Sukop upozornil na současný stav databáze členů společnosti a apeloval na zlepšení dostupnosti hand terapeutů v jednotlivých spádových nemocnicích.
  7. Mgr. Kolínová aktualizovala dostupnou databázi kontaktů. Bohužel někteří členové nereagují. Na základě aktuální databáze budou vystaveny certifikáty novým členům.
  8. Bylo schváleno přijetí nových členů: Mgr. Hana Vatěrová, DiS. Blanka Nečasová, Mgr. Markéta Bradáčová, Mgr. Eva Nosavcovová PhD. a Bc. Lucie Nawaz

Zápis provedla: dr. Jančíková