odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis ze shromáždění členů České společnosti terapie ruky ČLS JEP

29.11.2015 16:33

Datum a místo konání: 13.11.2015, Hotel Sklář, Harrachov

Přítomni výbor:  Fialová, Fibír, Jančíková, Kolínová, Kukačková, Sukop, Krejčí

Omluveni výbor: Tyčová

Členové: přítomno celkem 16 členů společnosti (viz prezenční listina)

 1. Na shromáždění členů bylo přítomno celkem 16 členů. Protože členská základna má aktuálně 70 členů, nebyla splněna podmínka usnášeníschopnosti, protože nebyl přítomen nadpoloviční počet všech členů společnosti. Proto bylo v souladu s Jednacím řádem ČLS JEP, paragraf 3 odst. 2, vyčkáno 10 minut a poté bylo shromáždění prohlášeno za usnášeníschopné, protože byla přítomna více než 1/5 členů společnosti s právem hlasovat.
 2. Členové společnosti byli seznámeni s přehledem aktivit za roky 2013-2015 (Kukačková)
  • Odborné kurzy: Rehabilitace ruky v termínech 11.10.2013, 30.5.2014, 31.10.2014, 29.5.2015 a Dlahování ruky v termínech 28.11.2014, 12.12.2014, 26.6.2015
  • Kongresy: I. Kongres České společnosti terapie ruky, Sepetná 14.-16.11.2013
  • Členství v mezinárodní společnosti pro terapii ruky IFSHT.org
   • Společnost nám nabízí přístup k web informacím a odborným článkům pro členy společnosti
   • Podpořila odborný praktický Kurz dlahovacích technik pod vedením lektorek z Anglie
 3. Členská základna:
  • Odsouhlasila jednomyslně změnu názvu společnosti
  • Odsouhlasila jednomyslně nové znění stanov v souvislosti se změnou názvu
  • Byla informována o nadcházejících volbách do výboru společnosti, které proběhnou v červnu 2016 korespondenční metodou
  • Byla seznámena s hospodařením společnosti a informována o plánu hospodaření společnosti na rok 2016.
 4. Plán pro rok 2016
  • Kolegyně Krejčí informovala o stávajícím systému vzdělávání ergoterapeutů
  • Cílem společnosti je vypracovat a edukační systém rehabilitace ruky pro terapeuty (fyzio/ergo) v ČR
  • Bulletin – formou emailu s přehledem odborných článku, postupů a aktualit v rámci terapie ruky, atd. (Kukačková)
 5. Na začátku roku 2016 budou rozeslány nové certifikáty všem členům společnosti. (Sukop)

Zpracovala: M.Kukačková