odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

11.11.2017 14:00

Datum a místo konání: 11.11.2017, III.Kongres České společnosti terapie ruky, hotel Skalský Dvůr, Nové Město na Moravě

Přítomni:  Kolínová, Krejčí, Kukačková, Tošovská

Omluveni: Jančíková, Fibír, Fialová, Sukop

  1. Členové  společnosti se aktivně podíleli na kongresu v lékařské i fyzioterapeutické sekci. Mgr. Kukačková byla pořádajícím  členem  kongresu a současné členem vědeckého výboru, současně zajistila účast  prof. Dominiqua Thomase z Francie  a podílela se na organizaci jeho odborných workshopů na téma Electroactive Exercise(3 workshopy) a Splinting ( 3 workshopy). I.Krejčí připravila modelové dlahy pro praktickou prezentaci termoplatických materiálů firmy Sharex-In Slovensko, která aktivně spolupracuje při pořádání odborných kurzů dlahování a terapie ruky.
  2. Mgr. Kukačková informovala o vstupu do Evropské federace terapie ruky.
  3. Bude připraveno a rozesláno emailem další vydání Bulletinu na téma: Postižení periferních nervů  v oblasti předloktí a ruky.
  4. Byly zhodnoceny proběhlé odborné kurzy terapie ruky a terapeutického dlahování obou lektorek (M.Kukačková,I.Krejčí), současně byl přednesen navrh k  podání žádosti k akreditaci Basic Course terapie ruky a navazujících kurzů cílených na konkrétní diagnostické  spektrum za účasti specialistů v dané problematice.

V Novém Městě na Moravě dne 11.11.2017

Zpracovala: M.Kukačková, I.Krejčí