odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

10.03.2017 20:00

Datum a místo konání: 10.3.2017, On-line spojení formou konferenčního hovoru

Přítomni: Fialová, Fibír, Jančíková, Kolínová, Krejčí, Kukačková, Sukop, Tošovská

Nepřítomni: 0, Omluveni: 0

 1. Kongres, 9-11.11.2017 Nové město na Moravě:
  • Byly spuštěny webové stránky a přihlášky na kongres, zaštítění a hlavní organizátor je doc. MUDr. Jaroslav Pilný.
  • Mgr. Kukačková informovala členy výboru o přislíbení účasti prof. Dominiqua Thomase z Francie v rámci odborného programu v pátek 10.11.2017 v Novém Městě na Moravě a komunikaci ohledně organizace s docentem Pilným.
  • Každý z výboru si připraví jednu odbornou přednášku.
  • Výbor se usnesl sestavit předběžný rámcový program a rozeslat pozvánky na kongres všem členům i dalším odborníkům, kteří by mohli mít o téma terapie ruky zájem.
 2. Mgr. Kukačková navrhla vstoupení ČSTR do Evropské federace terapie ruky. Po přehledu příjmů a výdajů společnosti výbor jednomyslně rozhodl, stát se členem této federace. Členství by mělo našim členům přinést možnost žádat o slevy a granty a umožnit snazší přístup k informacím a kurzům v rámci vzdělávání v Evropě.  Žádost bude odeslána nejpozději do konce března 2017.
 3. Bylo připraveno a rozesláno emailem další vydání Bulletinu na téma: syndrom Karpálního tunelu.
 4. MUDr. Fialová seznámila výbor s hospodařením společnosti za poslední roky.
 5. Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů dle žádostí: J.Drlíková, Mgr.Hašek, Mgr.Benešová. Mgr. Benešová žádala o slevu na poplatku. Bohužel vzhledem ke členství v mezinárodních společnostech si nemůže naše OS dovolit slevu dát, jelikož náklady na jednoho člena v IFSHT a EFSHT jsou prakticky plně kryty celou částkou přijatého poplatku.

V Praze dne 10.3.2017

Zpracovala: M.Kukačková