odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

10.01.2017 20:00

Datum a místo konání: 10.1.2017, on-line spojení formou konferenčního hovoru
Přítomni: Fibír, Kolínová, Krejčí, Kukačková, Sukop, Tošovská
Nepřítomni: 0
Omluveni: Fialová, Jančíková

 1. Kurzy: MUDr. Fibír rozpracoval základní osnovu odborných kurzů, zaměřených na témata terapie ruky. Kurz bude určen primárně pro ergoterapeuty, fyzioterapeuty a rehabilitační lékaře, (mohou být přínosem i pro ostatní lékaře, kteří se věnují terapii ruky). Jednalo by se o 4 kurzy:
  • Obecná část:
   • Kurz 1: Obecná rehabilitace ruky 
  • Speciální část:
   • Kurz 2: loket, zápěstí
   • Kurz 3: ruka
   • Kurz 4: varia

Doc. Sukop je schopen zajistit prostory pro pořádání kurzů, vytvoření pozvánky a akreditaci na ČLK, a také na UniFy a ČAE (Kukačková). Předběžný termín prvního kurzu je 6.10.2017, za sestavení programu a organizaci budou zodpovídat: Fibír, Kukačková, Krejčí. Kapacita 20-50 osob. Prezentace formou ppt, videa a praktických ukázek - 4-6 lektorů. Zpracování finanční náročnosti, kurzové poplatky, honoráře, sestavení rámcového programu do 16.2.2017

 1. Kongres: 9.-11. listopadu, Nové město na Moravě. Předběžně možnost zahraničního lektora – Prof.Dominiqua Thomase, (komunikace Kukačková). Spolupráce s Českou společností chirurgie ruky a lokálním pořadatelem: Doc.Pilný (komunikace Fibír)
 2. Naplánovat schůzky s odborníky z ostatních odborných společností a navázání spolupráce.
 3. Bulletin: Téma: syndrom karpálního tunelu (Krejčí, Fibír)
 4. Odsouhlasení přijetí nových členů

V Praze dne 17.1.2017

Zpracovala: M.Kukačková