odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

02.05.2016 20:00

Datum a místo konání: 2.5.2016, formou konferenčního hovoru

Přítomni: Fibír, Jančíková, Kolínová, Krejčí, Kukačková, Sukop
Nepřítomni: 0
Omluveni: Marešová, Fialová

 1. Doc. Sukop informoval o rozeslání aktuálních diplomů členům společnosti.
 2. MUDr. Fibír informoval o přípravě na volby. Připravil dopis pro členy společnosti a hlasovací lístek, který bude rozeslán do konce května členům společnosti s návratkou. Vyhodnocení výsledků provede po 20.6.2016 MUDr.Fibír s Mgr. Kukačkovou.
 3. Hlavní téma: příprava kurzů pro další vzdělávání terapeutů v rámci terapie ruky
  1. zaslání všech sylabů, které již byly připraveny či realizovány v této problematice do 15.5.2016 MUDr. Fibírovi, který je zpracuje nejpozději do 30.5.2016 plus další přehled všech témat, která by v kurzech neměla chybět. Na základě toho proběhne rozdělení do tematických skupin a aktivní příprava kurzů.
  2. I.Krejčí seznámí výbor s postupem a možnostmi akreditování kurzů z hlediska postgraduálního vzdělávání.
  3. I.Krejčí informovala o připravovaném kurzu dlahování v rámci pracoviště v Ostravě.
 4. Mgr. Kukačková připraví další vydání Bulletinu na téma Dupuytrenova kontraktura a terapie po úrazech scaphoidu.
 5. Další schůze výboru je naplánována na konec května 2016, přesný termín zkoordinuje Kukačková.

V Praze dne 2.5.2016

Zpracovala: M.Kukačková