odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

11.01.2016 20:00

Datum a místo konání: 11.1.2016, on-line formou konferenčního hovoru
Přítomni: Fibír, Kolínová, Kukačková, Sukop
Omluveni: Fialová, Jančíková, Krejčí
Nepřítomni: Tyčová

 1. Kukačková seznámila s nutností obnovení a aktualizace dat v rámci členství v mezinárodní společnosti terapie ruky (IFSHT). Vyřízeno bude do konce ledna. (Kukačková)
 2. Cílem společnosti je vypracovat edukační systém rehabilitace ruky pro terapeuty (fyzio/ergo) v ČR. Bylo rozhodnuto o přípravě jednodenních seminářů. Z počátku předpokládáme cca 2-3 semináře za rok. Každý seminář bude mít svého garanta, který zvolí místo konání, termín, téma a lektory. Na seminářích se budou podílet jak terapeuti, tak lékaři a určité kurzy mohou být určeny jak pro terapeuty, tak pro lékaře.
  • Základní navrhovaná témata:
   • základy terapie ruky (anatomie, biomechanika, specifika, dlahování)
   • fraktury prstů a předloktí
   • poranění šlach
   • dlahovací techniky
   • kurzy věnované určitým diagnózám: terapie ruky u dětských pacientů, terapie ruky u revmatiků, terapie u diagnóz, dupuytrenova kontraktura, syndrom KT, apod.
 3. Jednodenní edukační odpoledne Rehabilitace ruky – 26.2.2016 v Praze (Kukačková)
 4. Navázání kontaktu s odbornými společnostmi. Aktivní i pasivní účast na kongresech. Informovat odbornou veřejnost o našich aktivitách.  Pozvání na naše odborné akce.
 5. Bulletin – formou emailu s přehledem odborných článku, postupů a aktualit v rámci terapie ruky, atd. by měl být připraven do konce ledna 2016. (Kukačková)
 6. Všem platícím členům společnosti budou rozeslány nové certifikáty. (Sukop)
 7. Všichni členové výboru budou mít přístup k zálohám loga společnosti a dalších dat.
 8. Do konce března ustanovit volební komisi a obeslat všechny členy. Volební lístky by měly být vyhodnoceny ke konci května 2016. (Fibír)
 9. Odsouhlasení přijetí nových žádostí o členství: Fialová Tereza, Musilová Veronika.

Zpracovala: M.Kukačková