odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

26.10.2015 20:00

Datum a místo konání: 26.10.2015, on-line konferenční hovor
Přítomni:  Fialová, Fibír, Jančíková, Kolínová, Kukačková, Sukop
Nepřítomni: 0
Omluveni: Marešová (Tyčová), Krejčí
 

 1. KONGRES: XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a II. Kongres České společnosti terapie ruky.  13.-14.11. 2015 Hotel Sklář, Harrachov.
  • Kukačková seznámila se sestavením odborného programu pro sekci terapeutů
  • Připravovaný kurz dlahovacích technik je naplánování na oba dny 13.-14.11.2015. Probíhat bude pod záštitou IFSHT (mezinárodní společnosti terapie ruky) a pod vedením lektorek z Anglie. (Kukačková)
 2. V rámci programu bude svolána schůze členské základy, kde bude v programu
  • Odsouhlasení  názvu
  • Odsouhlasení stanov se změnou názvu
  • Seznámení s hospodařením společnosti
  • Odsouhlasení plánu hospodaření společnosti na rok 2016. (Fialová)
 3. Volby do výboru společnosti budou probíhat korespondenční metodou v průběhu června 2016.
 4. Předsedkyně společnosti byla požádána zakládajícím výborem ART Terapie, která se chce stát členem ČLS JEP o přímou podporu. Na základě projednání předsednictvem se necítíme oprávněni zastávat zásadní stanovisko ohledně vzniku nové společnosti, jelikož i naše společnost je zatím ve zkušebním 4letém období a není plnohodnotně odsouhlasena delegáty společností ČLS JEP.
 5. WEB: Doména na www.terapieruky.cz je již v provozu. (Fibír) Na webu je zprovozněn on-line seznam poskytovatelů, kteří se zabývají terapií ruky. (Fibír)

Zpracovala: M.Kukačková