odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

02.03.2015 20:00

Datum a místo konání: 2.3.2015, On-line spojení  formou konferenčního hovoru

Přítomni: Sukop, Kukačková, Fibír, Fialová, Krejčí, Jančíková, Kolínová,
Nepřítomni: 0
Omluveni: Marešová (Tyčová)

 1. Výbor byl seznámen s průběhem sjezdu delegátů ČLS JEP, kde byly účastny Mgr. Kukačková a Mgr. Kolínová, a nesouhlasným stanoviskem sjezdu delegátů ČLS JEP vůči vzniku České společnosti rehabilitace ruky jako organizační složky ČLS JEP a následným vývojem událostí a návrhem k řešení patové situace novým předsednictvem ČLS JEP. (Kukačková)
 2. Výbor jednohlasně odsouhlasil variantu nového znovupřihlášení do ČLS JEP, nabídnutou předsednictvem ČLS JEP s tím, že v následujícím čtyřletém období bude vykonávat svou činnost tak, aby byl schopen obhájit svou existenci na dalším sjezdu delegátů ČLS JEP. Výbor předpokládá, že bude mít na dalším sjezdu delegátů dostatečný prostor k představení společnosti, jejích cílů a dosažených úspěchů.
 3. Důvody, které vedou výbor k založení samostatné společnosti, nikoli sekce, jsou následující
  1. Společnost sdružuje odborníky z mnoha oborů, je tedy velmi obtížné začlenit se pod již fungující společnost určitého oboru.
  2. Vycházíme ze zahraničního modelu plně fungujících úzce specializovaných společností a naše společnost má své ekvivalenty ve vyspělých evropských zemích.
  3. Spolupráce s ostatními společnostmi (chirurgie ruky, rehabilitace a fyzikální medicíny, UNIFY, Asociace ergoterapeutů apod.) je samozřejmostí
 4. Výbor pověřil Doc.Sukopa a Mgr.Kukačkovou k zastupování společnosti na příštím jednání předsednictva ČLS JEP ohledně dalšího fungování ČSRR.
 5. KONGRES: XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a II. Kongres České společnosti rehabilitace ruky
  • Kdy: 13.-14.11. 2015
  • Kde: Hotel Sklář, Harrachov
  • Info: Česká společnost chirurgie ruky, Česká společnost rehabilitace ruky a Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou pořádají ve dnech 13.- 14. 11.2015 XIII. kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a II.kongres České společnosti rehabilitace ruky.
  • Je třeba zaujmout na kongresu důstojné místo s dostatečným množstvím odborných přednášek. Rehabilitace ruky bude mít vlastní prostor k vytvoření svého programu. Navíc bude vyhrazen jeden blok v rámci hlavního chirurgického programu pro rehabilitační prezentace, které by se měly svými tématy zaměřovat na chirurgy, traumatology a plastické chirurgy. Je třeba komunikovat s organizátory a domluvit adekvátní technické zázemí. (Fibír) Doc. Sukop navrhuje oslovení firem s krátkými příspěvky o svých výrobcích v rámci kongresu. Bude dále diskutováno.
 6. Mgr. Kukačková informovala o jednání s generální sekretářkou mezinárodní společnosti rehabilitace ruky (IFSHT), se kterou je předjednáno uspořádání jednodenního odborného kurzu dlahování. Lektor bude zprostředkován IFSHT. kurz je předběžně plánován před kongresem v listopadu 2015.
 7. Mgr. Krejčí informovala o plánovaném kongresu Ergoterapeutů, který se bude konat 11.-12.6.2015 v Ostravě. Nabízí možnost prezentace na tomto kongresu.
 8. Výbor konstatoval neuspokojivou situaci v úhradách rehabilitační péče o pacienty s postižením ruky a horní končetiny, zvláště s ohledem na neadekvátně nízké ohodnocení ambulantní i hospitalizační (DRG) péče. 
 9. Doc. Sukop nabízí možnost uspořádat menší školení, přednášky apod., na pracovišti Vinohradské nemocnice, kde je možnost využít velmi dobře vybaveného zázemí. 
 10. WEB: v blízkých dnech dojde ke spuštění aplikace k vytvoření databáze pracovišť. (Fibír)
 11. Mgr. Kukačková a Mgr.Jančíková jsou přihlášeny na kongres Společnosti rehabilitace a fyzikální medicíny v Luhačovicích 5/2015, kde budou případně prezentovat ČSRR a budou projednány možnosti navázání odborné spolupráce s touto společností.
 12. Příští jednání výboru bude stanoveno v horizontu jednoho měsíce.

Zpracovala: M.Kukačková