odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

21.03.2014 16:00

Datum a místo konání: 21.3.2014, Praha, FNKV

Přítomni: Sukop, Kukačková, Fibír, Jančíková, Kolínová (Kovářová)
Nepřítomni: 0
Omluveni: Fialová, Krejčí, Marešová (Tyčová)

 1. Byl naplánován další směr rozvoje webu společnosti:
  • Aktuální odkazy na pořádané konference (Fibír) – kongres plastické chirurgie v Budějovicích 9.-11.10.2014 + kongres chirugie ruky na Slovensku
  • Aktualizace informací o uskutečněných akcích – fotky z kongresu v Ostravicích
  • Odkazy na další společnosti: Chirurgie ruky, Společnost plastické chirurgie ČR, Slovensko, Evropa, svět IFSHT.org (Fibír)
  • Vytvořit seznam základních (nejčastějších) RHB pomůcek pro lepší orientaci lékařů i terapeutů (Krejčí)
  • Prezentace odborných článků na webu společnosti. (Jančíková, Kolínová, Fialová, Sukop…)
  • Odkazy na zajímavé články na jiných webech. (Fibír)
 2. Byl navržen systém zpracování a zveřejnění pracovišť, zaměřených na rehabilitaci ruky (Fibír)
  • on.line  formulář pracovišť majících zájem figurovat v seznamu pracovišť(Fibír)
  • protetika, rehabilitace, chirurgie ruky,  zdravotnické potřeby…
  • (název pracoviště, případně jméno, kontaktní osoba,  funkce(lékař, fyzioterapeut) telefon, email, www, lokalita, rozsah poskytované péče, specializace (RHB ruky, dlahování, fyzikální terapie-ultrazvuk, laser, vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, rázová vlna, funkční léčba, funkční taping, epitézy, ortézy, protézy, motodlahy) (Fibír)
  • rozdělit do mapy ČR
  • Kontaktovat pracoviště  s nabídkou bezplatné prezentace (Kukačková)
 3. Výbor odsouhlasil grafickou podobu Loga a Certifikátu pro členy společnosti. Certifikáty budou rozeslány členům poštou (Sukop, Kukačková)
 4. Výbor zvažuje členství v mezinárodní společnosti IFSHT, která sdružuje specialisty na terapii ruky po celém světě.
 5. Výbor zaktualizoval kontakty všech členů výboru.
 6. Byla projednána varianta prezentace společnosti na některém z kongresů či seminářů Společnosti rehabilitace a fyzikální medicíny a jaké by byly možnosti navázání odborné spolupráce s touto společností.
 7. Příští jednání výboru bude stanoveno na podzim 2014. Ke zvážení je možnost telekonference.

Zpracovala Kukačková