odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

17.05.2023 17:12

Zápis z jednání výboru České společnosti terapie ruky ČLS JEP

Datum a místo konání: 15.5.2023, on-line ZOOM spojení

Za výbor společnosti přítomni: 

MUDr. Aleš Fibír , Ph.D., Mgr. Kristýna Kolínová, Bc. Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská, prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.,

Nepřítomni:

Omluveni: Mgr. Michaela Žváčková 

 

 1. Plán jednotlivých schůzí výboru na rok 2023. Na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání.
  1. Termíny on-line schůzí 2023, vždy od 20:00: 18. září, 11. prosince
  2. Termín osobního setkání v rámci kongresu ČSTR + ČSCHR – 12.-14.10.2023


 

 1. Plánované TERMÍNY KURZŮ 2023: 1x základní, 1x pokročilý, součástí obou kurzů je dlahování, samostatný dlahovací kurz nebude pro tento rok vypsán

 

 1. Proběhlé kurzy:
  1. Základní kurz terapie a dlahování ruky pro studenty proběhl na fakultě FZV v Olomouci ve dnech 21.-22.4.2023 (Krejčí, Vyskotová, Kukačková, Gregorová)
  2. Informační Kurz terapie ruky pro studenty 2.LF – proběhl 17.4.2023 v Praze (Kukačková, Tošovská)

 

 1. Plánované pravidelné kurzy:
  1. 1x rok – Základní kurz terapie ruky + jednoduché dlahy  (listopad) – 25.-26.11.2023, Praha/Olomouc – bude upřesněno
  2. 1x rok - Pokročilý kurz terapie ruky + složitější dlahy (březen – duben) je vypsán -  3.-4.6.2023,  Praha – FN Královské Vinohrady (Tošovská, Kolínová)

Výběr diagnóz: Dupuytren, Trigger finger + m. de Quervain, sy. karpálního tunelu, Rhizartróza, Skiers thumb

Pozvánky členům ČSChR budou rozeslány (Fibír, Kukačková)

 

 1. KONGRESY:
 1. Kongres chirurgie a terapie ruky v Brně v Maximus Resort 12.-14.10.2023
  1. Nastavení kongresových poplatků s organizační agenturou a presidentem kongresu (MUDr. Zdeněk Dvořák – FN Brno), rozeslání pozvánek členům ČSTR (Kukačková)
  2. Odborný program, sestavení vědecké komise
   1. časový rámec kongresu (program pro fyzioterapeuty): pátek + sobota (Kukačková)
   2. Sobota: praktické workshopy terapie ruky, rozsah 1-1,5 hod na WS
    1. Neoprenová extenční ortéza (Kořínková)
    2. Vyšetření senzitivity (Korábová)/ Dianna Lunsford – téma dořešíme
    3. Anatomická rukavice (Kukačková)/ Terapie otoku (Tošovská)
   3. Kurz + přednáška ve společném bloku– Zahraniční zvaný lektor: Thomas Erricson (Gregorová/Kukačková) + samostatný PRE – kurz středa+čtvrtek

 

 

 1. FESSH + FESHT – Rimini 10.-14.5.

Zúčastnili se Fibír, Kukačková, Tošovská, Kolínová

 

 1. V roce 2027 bude ČSCHR pořádat kongres FESSH v Praze, kongres EFSHT nebude součástí

 

 1. PRACOVNÍ SKUPINA KÓDY TERAPIE RUKY – POJIŠŤOVNA

Zvažujeme znovu otevřít otázku možnosti kódování na pojišťovnu v rámci terapie ruky: tento kód již existuje pro ergoterapeuty, ale bylo by dobré přenastavit bodové ohodnocení a případné jeho rozšíření pro terapeuty ruky – ergo, fyzio. To vše ve spolupráci s těmito odbornostmi a ortoprotetickou společností.

Členové skupiny: Dr. Fibír, Krejčí, Kukačková, Gregorová

 1. Mít připraveno k jednání a představení v rámci kongresu 2023
 2. Spolupráce s ostatními odbornostmi (viz.další bod)
  1. VZDĚLÁVÁNÍ

M.Kukačková byla oslovena  předsedou Unie Fyzioterapeutů Mgr. Toufarem s tím, že by velice rádi, ve spolupráci s námi (spol. Terapie ruky) a s Ergo vyprofilovali Rámcový program vzdělání pro specialistu-terapeuta ruky přes MZČR.... a to i jako předstupeň případného nasmlouvávání kódů a jednání s pojišťovnami... 

To vše z důvodu, aby péče byla definovaná a pro správnou a odbornou spolupráci s lékaři - seznam proškolených specialistů (něco podobného teď řeší v rámci porodnictví)

- definice o co se jedná 

- rozsah vzdělání a případná zkouška

- kompetence tím získané

- kdo může učit a kde

- - - Akreditace/Certifikace

- schůzka přes ZOOM by byla vhodná do konce června a prezentace záměru (konkrétního) – na kongresu ČSTR+ČSCHR (Kukačková)

Fibír informoval o vzdělávacím systému v oblasti plastické chirurgie a Kukačková o systému vzdělávacích kurzů v UK.

 

 

 1. PODCASTY

Prof. MUDr. Arenberger zaslal výboru společnosti informaci, že ČLS JEP domluvila s Českým rozhlasem cyklus Podcastů, které se budou týkat zdravotnické problematiky a specifik oborů. Ty by měly, mimo jiné, zvýšit zdravotní gramotnost populace v České republice a zároveň ještě více zviditelnit osobnosti české medicíny široké veřejnosti. Bude-li ČSTR oslovena, navrhneme téma Časná rehabilitace po šlachových poraněních (Kukačková)

 

 1. Byla založena skupina "Terapie ruky" na stránkách www.facebook.com. Správci FB skupiny jsou Tošovská a Žváčková.

 

 1. Byl přednesen návrh či plán do budoucna pro zlepšení dostupnosti informačních materiálů pro pacienty. Možností by bylo vytvoření programů (resp. krátkých videí) na edukaci pacientů k autoterapii vybraných diagnóz týkajících se problematiky rehabilitace ruky. Tento systém mají dostupný pacienti v zahraničí a stahují si jej pomocí mobilních aplikací. Nutné je prověřit možnosti financování, formu prezentací, přístup k materiálům, záštitu odbornou společností.
  1. Vytvořit krátká edukační videa a zpřístupnit na webových stránkách ČSTR
  2. Získat grant na tento projekt a vytvořit mobilní aplikaci
  3. pokusit se zadat téma jako doktorandskou či diplomovou práci (Krejčí)

 

 1. Přijetí nových členů: Mgr. Klára Mišinová, Martina Labáková, Aneta Křivánková

 

 1. BULLETIN SPECIÁL

Vyjde průřez starými čísly pro tisk na KONGRES – říjen 2023, každý z výboru navrhne 1-2 příspěvky z předchozích dílů k přetisknutí nejpozději do konce tohoto týdne.

 

 1. PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., je zvaným lektorem pro sekci terapie ruky
 1. Nabídnuta prezentace v rámci terapeutického programu kongresu – pátek (sobota) 60 min workshop/prezentace (Kukačková)
 2. Doladit i nabídku prostoru pro prezentaci její práce, popřípadě pozvánku na její kurzy v našem následujícím Bulletinu. 

 

 

Zápis provedla: K. Kolínová