odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

26.04.2019 18:00

Datum a místo konání: 26.4.2019, FN Královské Vinohrady, Praha

Přítomni: Sukop, Kukačková, Krejčí, Jančíková, Tošovská, Kolínová

Omluveni: Fialová, Fibír

 1. Schválení nových členů společnosti terapie ruky - přijati byli Mária Repková, Kristýna Málková.
 2. Zhodnocení finanční situace společnosti, příjmy z kurzů.
 3. Požadavky o certifikáty:
 • první přihlášení členové společnosti obdrželi certifikáty po vzniku společnosti rehabilitace ruky
 • později byly zaslány certifikáty po změně názvu společnosti na společnost terapie ruky
 • úkoly: seznam nynějších členů společnosti je nutné aktualizovat (o nově přihlášené členy). Není úplně nezbytné založit certifikát vždy ke konkrétnímu datu přijetí nového člena - administrativní zátěž. Všechny současné členy obešle mailovou poštou Mgr. Kolínová a Mgr. Tošovská. Poté doc.Sukop zajistí tisk nových certifikátů a jejich odeslání.
 1. Založit na webu seznam absolventů jednotlivých kurzů konaných v  problematice terapie ruky. Je to vhodná možnost i pro pacienty, jak kontaktovat terapeuta, který se blíže věnuje problematice ruky.
 2. Zvážit rozšířené vyhledávání na webu společnosti terapie ruky pouze pro oficiální členy společnosti.
 3. V roce 2020 proběhnou nové volby do předsednictva a revizní komise společnosti terapie ruky.
 4. Plánovaný kongres na podzim letošního roku – Mgr. Kukačková osloví vhodné lektory. Odborná témata budou směřována jak na přímé postupy po poranění a operaci ruky, tak i na komplexní rehabilitaci.
 5. Nové číslo bulletinu-nejdříve po kongresu na podzim.
 6. Plánovaný sjezd Mezinárodní a Evropské Federace společností terapie ruky v Berlíně-zastupovat bude Mgr. Kukačková za společnost IFSHT a Mgr. Pechová za EFSHT. 
 7. Zvážit možné požadavky ohledně vzdělávání terapeutů v rámci ČR a další podpory na společnost IFSHT z hlediska finanční podpory naší odborné společnosti.

Zápis zpracovala: V. Jančíková