odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

26.11.2018 20:00

Datum a místo konání: 26.11.2018, on line konferenční hovor

Přítomni: Fibír, Sukop, Kukačková, Krejčí, Jančíková, Tošovská, Kolínová 

Omluveni: Fialová

 1. V lednu 2019 bude probíhat sjezd delegátů ČLS JEP v Praze. Za společnost terapie ruky se sjezdu bude účastnit MUDr. Fibír, kandidátkou do revizní komise bude Mgr. Kukačková. Byla projednána náplň prezentace naší společnosti. MUDr. Fibír na sjezdu shrne minulost a současné směřování naší společnosti v rámci působení v ČR, ale i v zahraničí.
 2. Naplánovat další kurz terapie ruky (s náplní předběžně - anatomie, biomechanika, terapie ruky, přehled dg, příklady dlahování,…)
  • předběžně jako 2-denní, místo konání FN Královské Vinohrady, počet účastníků do 50 osob
  • termín březen 2019 (doc.Sukop zjistí dostupnost přednáškových prostor na plastice, předběžně v termínu 15. 3. a 29.3.2019)
  • kurz nabídnout fyzio a ergoterapeutům, studentům v oboru a odborníkům setkávajícím se v praxi s terapií ruky, popřípadě inzerovat i na stránkách spřízněných společností
  • výhledově kurzy naplánovat i mimo Prahu
  • kurz bude vždy pod záštitou České společnosti terapie ruky
  • dát dohromady přednášková témata kurzu a dle jejich množství naplánovat i náplň dalších možných navazujících  kurzů (Kukačková)
 3. Schvalování nových členů společnosti (doc.Sukop zajistí dotisk nových certifikátů).
 4. Doc. Sukop informoval, že v roce 2020 bude probíhat národní kongres České společnosti plastické chirurgie. Zvážit možnost účasti několika zástupců z řad společnosti terapie ruky, volba vhodného tématu k prezentaci
 5. V roce 2020 proběhnou nové volby do předsednictva a revizní komise společnosti terapie ruky.
 6. MUDr. Fibír informoval o plánovaném kongresu České společnosti chirurgie ruky a společnosti terapie ruky v roce 2019.
  • termín: 31.10.-2.11.2019 (pátek, sobota)
  • plánováno 5 vlastních přednáškových bloků pro fyzio a 1 společný s chirurgy
  • pro společný blok zvolit adekvátní témata, která budou cílená jak na chirurgy tak na fyzioterapeuty (návrh: dynamika měkkých tkání jako výchozí přepoklad pro terapii, Graded Motor Imagery – senzorické programy využívané v praxi terapeutů ruky (Kukačková))
  • kapacita sálu pro fyzio 100 osob, místo konání Ústí nad Labem (univerzitní campus), předběžná cena po registraci 2500 Kč pro lékaře a fyzio 1800 Kč
  • zvážit témata 1-2 workshopů, které v rámci kongresu proběhnou, optimálně v posledním bloku v pátek, osloví I.Krejčí, nebo praktická ukázka výroby jedné velké termodlahy s fotodokumentací/videodokumentací a jejího užití v praxi, v sobotu v rámci druhého přednáškového bloku). Workshop bude hrazen v rámci kongresového poplatku.
 7. Mgr. Kukačková informovala o možnosti získání grantu z mezinárodního Visegrádského fondu. Grant je určen na vzdělávací aktivity a je možno o něj zažádat až 4x/rok. Cílem aktivity je podpora spolupráce mezi Visegrádskými zeměmi – ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Z grantu jsou hrazeny náklady na lektory, cestovní výlohy, kurzové poplatky.
 8. Je třeba oslovit specialisty z Visegradske čtyřky, kteří se budou aktivně podílet jako účastníci na kurzu (doc.Sukop a MUDr.Fibír se pokusí zkontaktovat chirurgy z těchto zemí).
 9. Je připravováno další vydání bulletinu na téma interní onemocnění a ruka.
 10. Jsou vytištěny informační letáky týkající se péče o ruku pro pacienty, zvážit možnosti jejich distribuce, autorská práva, atd.

Zápis provedla: V. Jančíková