odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

09.07.2018 19:00

Datum a místo konání: 9.7.2018, on-line spojení formou konferenčního hovoru

Přítomni: Fialová, Fibír, Kolínová, Krejčí, Kukačková, Sukop

Omluveni: Jančíková, Tošovská

 1.  GDPR: Výbor akceptuje nařízení GDPR o nakládání s osobními údaji a s postupy z toho vyplývajícími. Členové výboru společnosti, členové komisí a předsedové a místopředsedové sekcí současně s přijetím své funkce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a titulů na internetových stránkách SRFM.
 2. Kurzy: Jsou naplánovány následující kurzy, které přímo pořádá ČSTR:
  • Základní kurz rehabilitace ruky, 8.9.2018 v Praze
  • Základní kurz  dlahování ruky, 7.9.2018 v Praze
  • Musculo-Skeletal Problems of the Hand and Wrist, 18.-19.10.2018 v Praze
  • Mgr.Kukačková informovala o stavu přihlášených účastníků na kurzy. Program kurzu: Základy rehabilitace ruky a jeho časový harmonogram bude rozvržen do 13.7.2018, přednášky všech přednášejících k odevzdání do 15.8.2018. Mgr. Kukačková jedná s prof.Dominiquem Thomasem o specializovaném kurzu, který by se měl konat začátkem roku 2019 (leden – únor).
 3. Mgr. Kukačková informovala o nadcházejícím kurzu Traumatologie ruky, který se bude konat ve Vysokém nad Jizerou. V rámci tohoto kurzu budou vedena jednání o nadcházejícím kongresu České společnosti chirurgie ruky a České společnosti terapie ruky, který se bude konat v Ústí nad Labem v termínu 7.-9.11.2019. Výbor navrhl rámcové okruhy jednání, především ohledně financování a programu a další organizace. ČSTR bude v rámci jednání zastupovat Mgr.Kukačková.
 4. Bylo připraveno a rozesláno ke schválení výboru další vydání Bulletinu na téma: Revmatoidní artritida ruky. Po schválení výborem bude Bulletin rozeslán emailem všem členům společnosti a na sekretariát ČL JEP.
 5. MUDr. Fialová seznámila výbor s aktuálním hospodařením společnosti v tomto roce a se zůstatkem na účtu společnosti.
 6. Doc. Sukop informoval o způsobu vystavování certifikátů novým členům.
 7. Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů dle zaslaných žádostí.
 8. Datum příští schůze je stanoveno na 8.10.2018


V Praze dne 9.7.2018
Zapsala: M.Kukačková