odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

15.11.2013 18:00

Datum a místo konání: 15.11.2013, Ostravice

Přítomni: Kukačková, Fibír, Krejčí, Fialová, Jančíková, Sukop, Kolínová (Kovářová)
Nepřítomni: 0
Omluveni: Marešová (Tyčová)

  1. Výbor odsouhlasil minimální četnost setkávání výboru společnosti na 2x ročně. Ostatní setkání budou organizována dle potřeby.
  2. Výbor deklaroval snahu o další nábor nových členů.
  3. Členové společnosti, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky budou upozorněni (Kukačková)
  4. Byl diskutován další směr rozvoje webu společnosti. Konkrétní podněty budou projednány na příští schůzi výboru.
  5. Bude navržen systém zpracování a zveřejnění pracovišť, zaměřených na rehabilitaci ruky (Fibír), on-line přihláška na webu společnosti (Fibír)
  6. Bude zpracován grafický návrh na certifikát o členství společnosti
  7. Příští jednání výboru bude 14.2.2014 v Praze.

Zpracoval: MUDr. Aleš Fibír, Mgr. Milada Kukačková