odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

11.05.2015 20:00

Datum a místo konání: 11.5.2015, on-line konferenční hovor

Přítomni:  Fialová, Fibír, Jančíková, Kolínová, Krejčí, Kukačková, Sukop
Nepřítomni: 0
Omluveni: Marešová (Tyčová)

 1. Výbor byl MUDr. Fibírem seznámen s kladným výsledkem podání nové žádosti o ustanovení společnosti s novým názvem Česká společnost terapie ruky, která bude i lépe vypovídat o cílech a smyslu společnosti a zajistí lepší integraci v rámci EU.
 2. Bude svolána schůze členské základy na připravovaném kongresu  13.-14.11.2015 v Harrachově, kde bude v programu
  • odsouhlasení  změny názvu a stanov
  • odsouhlasení stanov se změnou názvu
 3. Byl odsouhlasena změna domény na www.terapieruky.cz. Stávající doména bude přesměrována na doménu novou. (Fibír). Změnu loga a certifikátů zajistí Sukop. Podklady ke změnám s přesným zněním odešle Fibír. IFSHT bude informovat  o změně v českém názvu Kukačková. Anglická verze stanov zůstává nezměněna. 
 4. Díky členství v IFSHT (mezinárodní společnost terapie ruky), má výbor společnosti přístup na jejich web, kde můžeme informovat a spravovat náš účet a mít přístup ke kontaktům a informacím v rámci jejich webu. Zajišťuje Kukačková.
 5. Aktualizaci webu zajistí Fibír:
  • Informace o změně názvu a důvodech změny (Fibír)
  • Databáze poskytovatelů terapie ruky v ČR s kontakty na pracoviště. Výborem bylo odsouhlaseno, že prozatím budou v databázi zobrazeni všichni, kteří se přihlásí. Postupně by mělo dojít k rozřazení do skupin podle toho, zda je poskytovatel členem společnosti či ne, a uvedena úroveň vzdělání v rámci terapie ruky.
 6. Vzdělávání: V Ostravě již běží specializační vzdělávání na terapii ruky pro ergoterapeuty.(Krejčí). Celkově by bylo dobré úroveň vzdělání zpřehlednit, zvýšit a stabilizovat. Již nyní jsou ergoterapeuti se specializačním vzděláním lépe hodnoceni na trhu práce.
 7. KONGRES: XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a II. Kongres České společnosti terapie ruky bude 13.-14.11. 2015 v Hotelu Sklář, Harrachov. Je třeba zaujmout na kongresu dostatečným množstvím odborných přednášek. Rehabilitace ruky bude mít vlastní prostor k vytvoření svého programu. Navíc bude vyhrazen jeden blok v rámci hlavního chirurgického programu pro rehabilitační prezentace, které by se měly svými tématy zaměřovat na chirurgy, traumatology a plastické chirurgy. Je třeba komunikovat s organizátory a domluvit technické zázemí. (Fibír, Kukačková). V rámci programu má výbor zájem pozvat i zástupce ostatních odborných společností  (např. chirurgie ruky, rehabilitace a fyzikální medicíny, UNIFY, Asociace ergoterapeutů apod.) k účasti na kongresu. (Krejčí)
 8.  Bylo zažádáno o uspořádání jednodenního odborného kurzu dlahování ruky s podporou IFSHT (general secretary IFSHT). Lektor bude zprostředkován IFSHT. Kurz je předběžně plánován v rámci kongresu v listopadu 2015. (Kukačková)
 9.  Další schůze výboru je naplánována na některé pondělí v červnu 2015.

Zpracovala: M.Kukačková