odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru České společnosti terapie ruky ČLS JEP

10.06.2024 20:51

Datum a místo konání: 3. 6. 2024 od 20:00, on-line ZOOM

Za výbor společnosti přítomni: 

Mgr. Kristýna Kolínová, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Michaela Žváčková, Mgr. Markéta Tošovská, Bc. Ivana Krejčí, MUDr. Aleš Fibír, prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D., , Mgr. Věra Jančíková Ph.D.

Nepřítomni: 0

Omluveni: 0

 

Body jednání:

 

 1. Plán jednotlivých schůzí výboru na rok 2024
  • na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání;
  • termíny on-line schůzí 2024 - 23.9.2024, 2.12.2024, vždy od 20:00.

 

 1. Elektronické VOLBY do výboru v roce 2024
  • pro postup realizace kontaktovat paní ředitelku Šemberovou – jak postupovat
  • výběr 2-3 osob do volební komise – nemohou být zvoleni do výboru
  • stanovení termínu voleb na obdobní po letních prázdninách        

 

 1. Účastnické poplatky
  • souhlas výboru s navýšení m členských poplatků na 300 Kč

 

 1. Plánovaný kongres FESSH v roce 2027
  • bude pořádán Českou společností chirurgie ruky v Praze
  • kongres FESHT nebude součástí, pouze případný doprovodný program

 

 1. Kurzy a výuka
  • kurzy mimo ČSTR
 • 23. 4. 2024
 • výuka – Základní informační Kurz terapie ruky pro studenty 2. LF UK v Praze (Kukačková, Tošovská)
 • Letní semestr 2023/2024
 • výuka chirurgie ruky + základní kurz pro studenty ergoterapie FZV UPOL Olomouc – LS (Zálešák – teorie, Krejčí – praxe, kurz)
  • pravidelné kurzy
 • 15.-16. 3. 2024 (1x ročně, již proběhl)
 • Rehabilitace ruky po úrazech a operacích + jednoduché dlahy – Praha FNKV
 • 18. a 19. 10. 2024 (1x ročně, plánován a již probíhá registrace)
 • Rehabilitace ruky u vybraných diagnóz + praktické ukázky terapie
 •  Praha FNKV – registrace zájemců již probíhá
 • v rámci praktik bude i výroba složitější dlahy
 • potřeba změnit program (Tošovská)
 • potvrzení prostor fakulty FNKV – pí.Tišlerová
  • individuální kurzy
 • 26. 6. 2024
 • jednodenní kurz dlahování pro terapeutky z rehabilitačního pracoviště v Dačicích – Kukačková

 

 • 22. 11. 2024
 • nabídka jednodenního kurzu dlahování v Praze – Kukačková, max.8 osob

 

 • v jednání
 • bez termínu dle poptávky – kurz základního dlahování ruky – 1 den, popř. + pokročilý 1-2 dny
 • konec října/listopad 2024, i dynamické dlahy, revmatická ruka (Praha, Olomouc, OV ???)

 

 1. Finanční podpora

 

 • souhlas s možností finanční podpory pro 1-2 členy ČSTR k účasti na mezinárodních sjezdech FESSH/EFSHT (tj. zaplacení kongresového poplatku)
 • prozatímní podpora pouze zahraničních kongresů
 • stanovení kritérií výběru (např. podmínkou terapeut, který v praxi rehabilitací ruky běžně provádí)
 • souhlas s finanční podporou na kongres ve Washingtonu pro delegáta ČSTR (Kukačková) – výborem odsouhlasena dotace 10 000-20 000 Kč

 

 1. Hospodaření 2023

aktuální informace předány, přehled Kukačková

 

 1. Aktuální informace v rámci multioborové spolupráce

 

 • Vymezení terapeutického dlahování vs. ortoprotetické intervence ( Krejčí, Krawczyk)
 • terapeutické dlahy
 • probíhající odborné diskuze ke konkretizaci spektra dlah vhodných pro terapii a budoucího způsobu úhrady
 •  výběr dlah – jednoduché, malé dlahy s krátkou dobou výroby v době terapeutické intervence (obvykle 30 až 45 min)
 • způsob úhrady – kód pro terapii ruky pro ergoterapeuty i fyzioterapeuty s možností úhrady použitého materiálu (nízkoteplotní plast a příslušenství, NRX apod.)
 • vyjádřena podpora ISPO (ČLS JEP) pro terapeutické dlahování jako součást terapie ruky (místopředseda MUDr. Krawczyk)
 • ortoprotetické pomůcky
 • časově a technicky složité pomůcky hrazené dle APZZP ( laminát, vysokoteplotní plast, 3D tisk …)
 • preskripce kódem „pomůcky zhotovené na míru“ lékařem s odborností CH, ORT, ORTPR, REH
 • zdůraznění komplexního přístupu – návrh funkčního terapeutického účinku v kompetenci terapeuta a lékaře, technické řešení ortoprotetikem, kontrola schválení realizace lékař a terapeut ( MUDr.Krawczyk)
 • časová a technologická návaznost terapeutické a ortoprotetické intervence
 • inspirace anglosaským prostředím
 • probíhající monitoring evropského prostředí

 

 • Vymezení interdisciplinární spolupráce a kompetenčních modelů – zdůraznění nutnost participace odborných společností lékařů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, ortoprotetiků (ČLS, ČAE, UNIFY, FOPTO, ISPO)

 

 • Zvážení tvorby metodických standardů terapie ruky
 • sjednocení metodických postupů ve výuce a praxi – jednotný rámec kurzových aktivit, výuky v rehabilitačních oborech apod.
 • specializace v rehabilitaci (fyzio, ergo) v souladu se standardy mezinárodních společností terapie ruky
 • zvýšení kvality péče
 • vyšší ohodnocení v rámci úhrady ZP (kategorie 3  fyzio, ergo)

 

 

 • Situace v ortoprotetice
 • ortoprotetici – lékaři, technici v pozici „týmových hráčů“
 • zvyšující se tlak pojišťoven směrem k úhradě a způsobu poskytované péče – cena, kvalita, efektivita pomůcek – zvýšený kontrolling SÚKL
 • vyvolává nutnost multioborové spolupráce s vymezením kompetencí jednotlivých odborností (obecně i v terapii ruky)
 • potřeba zavedení bodobého hodnocení nevýrobních pracovních výkonů  ortoprotetiků v souladu s kódy terapeutů
 • bussiness modely protetik versus kvalita zdravotní péče

 

 

 1. Nové téma „Dětská ruka“
  • Odborná publikace – pokračování Terapie ruky
   • Probíhající výběr témat, autorských kolektivů, pracovišť
  • Výhledově kurzové aktivity

 

 1. Inovativní terapie
  • Systémový model péče i s využitím moderních technologií ke zlepšení komunikace, sdílení informací mezi terapeuty, lékaři a pacienty
   •  dle vzorového modelu aplikace „Hand Therapy“ od NHS s možností tvorby webových rozhraní (způsob tvorby a úhrady – univerzitní granty, magisterské a doktorand. práce, spolupráce s technickými univerzitami…)
   •  připomínky, podklady, studie, materiály, zkušenosti, odkazy – výhledově k vytvoření uceleného algoritmu péče o tyto pacienty

 

 1. Bulletin
  • Hlavní téma „Jizva“
   • dr. Michaela Prokešová (oslovení lektorky kurzů)
    1.  článek
    2. forma výukového videa pro pacienty, kterou je vhodné připravit za souhlasu a kooperace s autorkou konceptu, může případně zpracovat student.
    3. výhledově jako součást kurzu terapie ruky v rámci kurzů ČSTR
  • dr. Vyskotová (přislíbeno)
   1. článek k možnosti přístrojového terapeutického  ošetření jizvy

 

 

 1. Tvorba terapeutické skupiny spolu s handterapeuty Lunsdorf/Meyers
 • on-line setkávání
  •  vytvoření komunikační platformy pro diskuzi na témata terapie ruky pro zájemce.
 • již v procesu, Dianna Lunsdorf byla nyní mimo pracoviště, ale s plánem setkání počítá, jakmile se vrátí – znovuotevření tématu
  • je již vytvořena databáze cca 30 terapeutů/lékařů
  • plán připojení pomocí ZOOM
  • opět kontaktována ohledně termínu červen 2024, naposledy bez odezvy z 11.3. 2024(Kukačková) , nyní již plánujeme termín

 

 1. Schvalování nových členů: Boštíková Soňa - schváleno

 

 1. Kongres UNIFY-CR na 20.-21.9.2024

 

 • Za Společnost zvažujeme uspořádat workshop Komplexní Terapie ruky (Kukačková, Krejčí) – propojení postupů a technik a dlahování v závislosti na výběru 2-3 diagnóz

 

 1. Koncept vzdělávání v terapii ruky– téma je v jednání – nabízí se téma projednat na plánovaném Sjezdu UNIFY 20.-21.9.2024 v Praze
 • M.Kukačková byla oslovena  předsedou Unie Fyzioterapeutů Mgr. Toufarem s tím, že by velice rádi, ve spolupráci s námi (spol. Terapie ruky) a s Ergo vyprofilovali Rámcový program vzdělání pro specialistu-terapeuta ruky přes MZČR.... a to i jako předstupeň případného nasmlouvání kódů a jednání s pojišťovnami.
 • kódy pro terapii ruky

- má odbornost ergoterapeut se specializací – Cílená terapie ruky- obsahuje i možnost zhotovení dlahy, způsob úhrady nedořešen, současně velmi nízké bodové ohodnocení

 • nutnost definování vhodné odborné spolupráce s lékaři – specialisty ( seznam kontaktů)

- podobná situace jako např. v porodnictví

- rozsah vzdělání a případná zkouška a osvědčení  ( akreditace, certifikace)

- nově získané kompetence a využití

- požadované lektorské kompetence

 

Zápis provedla:  Milada Kukačková, Ivana Krejčí