odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru České společnosti terapie ruky ČLS JEP

25.03.2024 17:04

Datum a místo konání: 11.3.2024, on-line ZOOM

Za výbor společnosti přítomni: 

Mgr. Kristýna Kolínová, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Michaela Žváčková, Mgr. Markéta Tošovská, Bc. Ivana Krejčí 

Nepřítomni:

Omluveni: MUDr. Aleš Fibír, prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D., , Mgr. Věra Jančíková Ph.D.

 1. Plán jednotlivých schůzí výboru na rok 2024. Na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání.
  1. Termíny on-line schůzí 2024, vždy od 20:00: 3.6.2024, 23.9.2024, 2.12.2024
 1. Elektronické VOLBY do výboru v roce 2024 – datum a další organizační postup bude dohodnut na jednání 3.6.2024.
 1. Nejbližší kongres Evropské společnosti chirurgie ruky: FESSH kongres – Rotterdam

Congress dates: 26-29 June 2024

 • Kongres bude nakonec obsahovat jeden terapeutický půlden – informaci členům ČSTR rozešleme (Kukačková)

 

 1. IFSHT/IFSSH Triennial Congress Travel Bursary – email ze dne 8.1.2024

application deadline is 24 June 2024

 • Členové společnosti mají možnost si zažádat o grant – rozešleme členům (Kukačková)

 

 1. Plánovaný kongres FESSH v roce 2027 – bude pořádán Českou společností chirurgie ruky v Praze, kongres FESHT nebude součástí, pouze případný doprovodný program

 

 1. KURZY ČSTR
  1. Kurzy mimo ČSTR:
   1. Výuka – Základní informační Kurz terapie ruky pro studenty 2.LF UK – 23.4.2024 v Praze (Kukačková, Tošovská)

 

 1. Plánované pravidelné kurzy:
  1. 1x rok – Rehabilitace ruky po úrazech a operacích + jednoduché dlahy15.-16.3.2024, Praha FNKV
  2. 1x rok – Rehabilitace ruky u vybraných diagnóz + praktické ukázky terapie – 18.-19.10.2024 Praha FNKV - registrace zájemců již probíhá. V rámci praktik bude i výroba složitější dlahy.
  3. V jednání je Kurz základního dlahování ruky – 1 den,  popř. + pokročilý 1-2 dny -konec října/listopad 2024, i dynamické dlahy, revmatická ruka – Olomouc?? 

 

 1. Byla odsouhlasena možnost finanční podpory pro 1-2 členy Společnosti terapie ruky k účasti na mezinárodních sjezdech FESSH/EFSHT (tj. zaplacení kongresového poplatku)
 • prozatím podpora pouze zahraničních kongresů
 • kritéria výběru (např. podmínkou terapeut, který v praxi rehabilitací ruky běžně provádí)
 • Podpora na Washington pro delegáta ČSTR (Kukačková), pokud nezíská grant

 

 1. Ortotica versus terapie – funkční a technický pohled – nadále projednává I. Krejčí
 • Vymezení interdisciplinární spolupráce a kompetenčních modelů – v rámci společností (souvisí i s kategorizací práce) – již probíhají jednání Ortotické ISPO společnosti pod ČLS JEP – MUDr. Krawczik
 • Propojení všech technologických nástrojů v terapii – TERAPEUT: nízko teplotní plasty, tejping, NRX,  ORTOTIKA: vysokoteplotní plast, 3Dtisk??
 • Standardy terapie ruky – specializace kategorie 3, vymezení hranic
 • Přiblížení se mezinárodním formám
 • Nastavení diagnostických kritérií, resp. sjednotit  metodologické postupy pro některé vybrané diagnózy (které se často na různých pracovištích různí).
 • Byl kongres Kubátovy dny ohledně protetik – zavedení bodového hodnocení, kompetenční vzory, změny legislativy, výrobní versus medicínský, stále otevřené téma dlahování ruky – rank protetik/terapeut??? Vystupuje za nás Ivana Krejčí v rámci těchto diskusí

 

 1. Otevření tématu: Dětská ruka - popř. výhledově uspořádat samostatný kurz
 • připomínky, podklady, studie, materiály, zkušenosti, odkazy – výhledově k vytvoření uceleného algoritmu péče o tyto pacienty – připravuje se

 

 1. Přednostně zpracovat téma „Jizva“ – na základě kurzu dr. Michaely Prokešové– forma výukového videa pro pacienty, kterou je vhodné připravit za souhlasu a kooperace s autorkou konceptu, může případně zpracovat student. Výhledově jako součást kurzu terapie ruky, pořádaném naší společností.

 

 1. I. Krejčí osloví studenty technických univerzit k zadání diplomových prací pro multioborové spolupráce na vývoj aplikací na téma terapie ruky – v jednání

 

 1. Vytvoření terapeutické skupiny spolu s handterapeuty Lunsdorf/Meyers – on-line setkávání – vytvoření komunikační platformy pro diskuzi na témata terapie ruky pro zájemce.
 • Je v procesu, Dianna Lunsdorf byla nyní mimo pracoviště, ale s plánem setkání počítá, jakmile se vrátí.
 • Je nyní vytvořena databáze cca 30 teraputů/lékařů. Skupina je otevřena všem zájemcům, kteří poskytnou kontakt, abychom je mohli připojit.

 

 1. Podcast v rámci pořadu s Arenbergem nejen o medicíně na Českém rozhlase je již k dispozici: https://region.rozhlas.cz/je-dulezitejsi-ruka-nebo-noha-9179980

 

 1. Bulletin - Do dalšího čísla připravit příspěvky na téma jizva a podpora hojení měkkých tkání, opět v součinnosti s dr. Prokešovou. Připravuje se.

 

 1. Byla výborem schválena nová členka: p. Matoušová Zita

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ – téma je v jednání (nyní bez odezvy)

M.Kukačková byla oslovena  předsedou Unie Fyzioterapeutů Mgr. Toufarem s tím, že by velice rádi, ve spolupráci s námi (spol. Terapie ruky) a s Ergo vyprofilovali Rámcový program vzdělání pro specialistu-terapeuta ruky přes MZČR.... a to i jako předstupeň případného nasmlouvání kódů a jednání s pojišťovnami... 

 

To vše z důvodu, aby péče byla definovaná a pro správnou a odbornou spolupráci s lékaři - seznam proškolených specialistů (něco podobného teď řeší v rámci porodnictví)

- definice o co se jedná 

- rozsah vzdělání a případná zkouška

- kompetence tím získané

- kdo může učit a kde

- - - Akreditace/Certifikace

Ohledně dalšího jednání se v tuto chvíli čeká na odezvu Mgr. Toufara.

 

 1. Nabídka: nové multifunkční eventové prostory Zenwork v Paláci ARA, 400Kč/hod

 

Zápis provedla:  Milada Kukačková