odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

09.01.2024 19:09

Datum a místo konání: 11.12.2023, on-line ZOOM

Za výbor společnosti přítomni: 

MUDr. Aleš Fibír, prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D., Mgr. Kristýna Kolínová, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Věra Jančíková Ph.D., Mgr. Michaela Žváčková 

Nepřítomni:

Omluveni: Mgr. Markéta Tošovská, Bc. Ivana Krejčí

 

 1. FESSH kongres – Rotterdam – příští kongres Evropské společnosti chirurgie ruky

 

 • Congress dates: 26-29 June 2024
 • Abstract submission deadline: 30 November 2023
 • Main theme: Innervate and excite
 • Instructional Course: Peripheral nerve surgery of upper extremity
 • https://fessh2024.com
 • Kongres nemá cíleně terapeutickou část

 

 1. Informace o plánovaném kongresu FESSH v roce 2027 – bude pořádán Českou společností chirurgie ruky v Praze, kongres FESHT nebude součástí, pouze případný doprovodný program

 

 1. KURZY ČSTR
  1. Kurzy mimo ČSTR:
   1. Výuka - Informační Kurz terapie ruky pro studenty FTVS – 20.12.2023 v Praze (Kukačková, Tošovská)

 

 1. Plánované pravidelné kurzy:
  1. 1x rok – Základní kurz terapie ruky + jednoduché dlahy15.-16.3.2024, Praha FNKV - registrace zájemců již probíhá.
  2. 1x rok - Pokročilý kurz terapie ruky + složitější dlahy – 18.-19.10.2024 Praha FNKV - registrace zájemců již probíhá.

 

 1. Byla odsouhlasena žádost od Mgr. Zuzany Gregorové – připravovaný kurz terapie ruky na téma ortézování NRX pod hlavičkou společnosti.

 

 1. Byla odsouhlasena možnost finanční podpory pro 1-2 členy Společnosti terapie ruky k účasti na mezinárodních sjezdech FESSH/EFSHT (tj. zaplacení kongresového poplatku)
 • prozatím podpora pouze zahraničních kongresů
 • kritéria výběru (např. podmínkou terapeut, který v praxi rehabilitací ruky běžně provádí)

 

 1. Ortotica versus terapie – funkční a technický pohled – nadále projednává I. Krejčí
 • Vymezení interdisciplinární spolupráce a kompetenčních modelů – v rámci společností (souvisí i s kategorizací práce) – již probíhají jednání Ortotické ISPO společnosti pod ČLS JEP – MUDr. Krawczik
 • Propojení všech technologických nástrojů v terapii – TERAPEUT: nízko teplotní plasty, tejping, NRX,  ORTOTIKA: vysokoteplotní plast, 3Dtisk??
 • Standardy terapie ruky – specializace kategorie 3, vymezení hranic
 • Přiblížení se mezinárodním formám
 • Nastavení diagnostických kritérií, resp. sjednotit  metodologické postupy pro některé vybrané diagnózy (které se často na různých pracovištích různí).

 

 1. Otevření tématu: Dětská ruka - popř. výhledově uspořádat samostatný kurz
 • připomínky, podklady, studie, materiály, zkušenosti, odkazy – výhledově k vytvoření uceleného algoritmu péče o tyto pacienty

 

 1. Přednostně zpracovat téma „Jizva“ – na základě kurzu dr. Michaely Prokešové– forma výukového videa pro pacienty, kterou je vhodné připravit za souhlasu a kooperace s autorkou konceptu, může případně zpracovat student. Výhledově jako součást kurzu terapie ruky, pořádaném naší společností.

 

 1. I. Krejčí osloví studenty technických univerzit k zadání diplomových prací pro multioborové spolupráce na vývoj aplikací na téma terapie ruky

 

 1. Vytvoření terapeutické skupiny spolu s handterapeuty Lunsdorf/Meyers – on-line setkávání – vytvoření komunikační platformy pro diskuzi na témata terapie ruky pro zájemce.

 

 1. Proběhla on-line schůze IFSHT (v listopadu 2023):
 • Žádost o navržení terapeutů do výboru IFSHT
 • Systém vzdělávání terapeutů

 

 1. Je dokončováno další vydání Bulletinu s jednotlivými výstupy z již proběhlého kongresu ČSTR na podzim v Brně. Do dalšího čísla připravit příspěvky na téma jizva a podpora hojení měkkých tkání, opět v součinnosti s dr. Prokešovou.

 

 1. Byla výborem schválena nová členka: p. Lenka Freislebenová

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ – téma je v jednání

M.Kukačková byla oslovena  předsedou Unie Fyzioterapeutů Mgr. Toufarem s tím, že by velice rádi, ve spolupráci s námi (spol. Terapie ruky) a s Ergo vyprofilovali Rámcový program vzdělání pro specialistu-terapeuta ruky přes MZČR.... a to i jako předstupeň případného nasmlouvání kódů a jednání s pojišťovnami... 

 

To vše z důvodu, aby péče byla definovaná a pro správnou a odbornou spolupráci s lékaři - seznam proškolených specialistů (něco podobného teď řeší v rámci porodnictví)

- definice o co se jedná 

- rozsah vzdělání a případná zkouška

- kompetence tím získané

- kdo může učit a kde

- - - Akreditace/Certifikace

Ohledně dalšího jednání se v tuto chvíli čeká na odezvu Mgr. Toufara.

 

 

 

Zápis provedla: Jančíková, Kukačková