odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání předsednictva České společnosti rehabilitace ruky

06.03.2013 10:00

Dne: 6.3.2013

Místo:  Praha

Jednání se zúčastnili: Mgr. Milada Kukačková (Činčerová), MUDr. Aleš Fibír, MUDr.  Andrej Sukop,  Ivana Krejčí,    Mgr. Věra Jančíková,  Mgr. Kristýna Kovářová, MUDr. Ludmila Fialová,

Bod č.1 -  Projenání zvýšení ročních poplatků. Po diskuzi bylo jednotně odsouhlaseno, že původně schválený poplatek 100 Kč bude ponechán až do schůze, která proběhne v rámci Kongresu České společnosti chirurgie ruky na podzim 2013. Poté se zvažuje navýšení  poplatků. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených členů je dalším naším úkolem rozšířit naši základnu.

Bod č.2 – Do provozu byly uvedeny webové stránky: www.csrr.cz , na kterých budou postupně vypracovány podrobné informace o různých diagnózách pro pacienty i odborníky, informace o pořádaných kurzech, seminářích, konferencích, záznamy z nich, databáze odborníků orientovaných na problematiku ruky apod.

Bod č.3 – Pod záštitou ČSRR proběhl první kurz pod vedením Ivany Krejčí z Ostravy. Jednalo se o seminář, spíše prezentaci a praktické ukázky na téma dlahování na pracovišti ve Vysokém nad Jizerou (ÚCHR a PCH), jehož hlavním cílem bylo seznámit kolegy s prací a postupy používané v Ostravě, pokračovat ve spolupráci a pomaličku začít vytvářet terén pro další společné aktivity. V polovině února se Ivana Krejčí zúčastnila 3-denního workshopu ne téma Spastická ruka izraelské lektorky, senior instruktorky IBITA. Kurz se velmi povedl, obsahem sdělení především. Workshop byl směřován na ruku v návaznosti na neurofyziologické principy v rehabilitaci, úzkou souvislost mozek- postura - ruka, návaznost kognitivní terapie a terapie ruky. Účastníci byli z celé republiky a zaznamenány byly pouze a jen pozitivní ohlasy.

Bod č.4 – Připravuje se další odborný kurz o rehabilitaci ruky a následně o  dlahování pod vedením Milady Kukačkové (Činčerové) v Praze v dubnu a květnu 2013. Nejpozději do konce roku se chystá Iva Krejčí uspořádat úvodní kurz komplexní rehabilitace ruky pro ergoterapeuty i fyzioterapeuty, který by měl být certifikován.
ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou pořádá pod záštitou společnosti 11.4.2013 konferenční odpoledne, které je akreditované i od UNIFY (4kredity).

Bod č.5 – Těsně před vydáním je v nakladatelství Grada  kniha autorek:  Jana Vyskotová a Kateřina Macháčková pod názvem  Jemná motorika, také pod záštitou ČSRR.

Bod č.6 – Projednali jsme otázku vstupu do mezinárodní společnosti rehabilitace ruky IFSHT. Prozatím bohužel není dostatek finančních prostředků pro vstup a členství ve Federaci. Pokusíme se oslovit sponzory v souvislosti s touto otázkou a bude se řešit při dalším jednání.

Bod č.7 – Předsednictvo se dohodlo, že jednodušší otázky budou řešeny formou emailových a telekonferencí.

V Praze dne 20.3.2013
Zpracovala: Mgr. Milada Kukačková (Činčerová)