odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Vítejte na našem webu

18.11.2012 15:30

Po krátkém zkušebním provozu si Vám dovolujeme představit oficiální webové stránky České společnosti rehabilitace ruky (Czech Society for Hand Therapy). Naše společnost byla založena na ustavujícím shromáždění v Lékařském domě v Praze dne 2.června 2012 jako odborná společnost, sdružující všechny specialisty, kteří se zajímají o rehabilitaci ruky. Na ustavujícím shromáždění byli přítomni nejen lékaři ale hlavně ti, kteří se pacientům s onemocněním ruky věnuji často intenzivněji než lékaři, tedy fyzioterapeuti a ergoterapeuti a další rehabilitační specialisté. Všem za jejich čas, práci, připomínky a příspěvky v diskusi děkujeme.

    O několik týdnů později byla naše společnost začleněna pod Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně jako jedna z jejích odborných společností. Za její podporu a poskytnutí prostor pro ustavující shromáždění také děkujeme. Chceme také poděkovat za podporu České společnosti chirurgie ruky, s níž hodláme do budoucna intenzivně spolupracovat a vzájemně se inspirovat.

    Na našem webu najdete nejen aktuální novinky, týkající se odborné problematiky, ale i články o rehabilitaci ruky, informace o činnosti společnosti, kontaktní informace na členy výboru a zápisy a usnesení výboru společnosti. Chceme být otevřenou společností a zveme k nám za člena každého, kdo má zájem a věnuje se alespoň částečně oboru rehabilitace ruky.

Aleš Fibír

P.S. Na obrázku účastníci ustavujícího shromáždění ČSRR (kteří vydrželi až do konce :-)