odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

THERAPY of the HAND and WRIST - prof.Thomas

26.04.2019 09:00

Kdy: 26.-27.4.2019

Kde: FN Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie, pavilon N, 3.patro, knihovna

Hlavní lektor: prof. Dominique Thomas, Francie (kurz bude veden v anglickém jazyce bez překladatele)

Určeno pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře, s minimální praxí v terapii ruky 2 roky, certifikátem z absolvovaného kurzu terapie či dlahování ruky

Info: Kurz je zaměřen na poranění šlach flexorů a extenzorů, a terapii po zlomeninách. Druhý den bude věnován zlomeninám a luxacím na ruce a zápěstí, a zlomeninám distálního radia, omezení hybnosti PIP kloubu a nestabilitám zápěstí. Profesor Thomas již mnoho let vyučuje rehabilitaci ruky na základě svých mnohaletých zkušeností z praxe. Je skvělým biomechanikem a mezinárodně uznávaným specialistou na poli rehabilitace ruky. Specializuje se na terapii ruky od roku 1978. Je jedním z prvních terapeutů, specializovaných na terapii ruky v Evropě, je zakládajícím členem společností jako je Francouzská společnost terapie ruky, Mezinárodní federace společností terapie ruky (IFSHT) a Evropská federace společností terapie ruky (EFSHT).

Snaží se zavádět nové postupy v rámci terapie ruky, příkladem může být rozvoj a aplikace neuromuskulární elektrostimulace v terapii ruky, objevil dříve nepopsané motorické body, vyvinul protokol pro chráněnou mobilizaci po suturách šlach extenzorů v zóně VII-VIII, vytvořil nové koncepty v dlahování ruky, dlahuje pomocí drátů, vyrábí komplexní flekční dlahy, vytváří mobilizační dlahy extenzorových šlach, vyvíjí dlahy při parézách n.radialis, navrhuje a vytváří extenční dlahy pro loket, flekční a pronosupinační dlahy. Jeho teoretické a praktické lekce rehabilitace ruky již absolvovalo několik stovek terapeutů a chirurgů.

Ke stažení: podrobné informace

Přihlašování: emailem na milada.cincerova@seznam.cz