odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

REHABILITACE RUKY - Základní kurz

29.03.2019 08:00

Kdy: 29.-30.3.2019

Kde: FN Královské Vinohrady, Klinika plast. chirurgie, pavilon N, 3.patro

Info: Ruka je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Anatomická struktura ruky je složitá, čímž je umožněna vysoká obratnost pohybů ruky. Po úrazech a operacích ruky však znamená toto nahuštění jemných struktur na malém prostoru vysoké riziko vzniku srůstů a adhezí. Omezení hybnosti, otok, výpadek z vnímání tělového schématu a funkce je potom důsledkem nefunkční ruky. V terapii ruky můžeme využít mnoho postupů a metodik se zaměřením na obnovu hybnosti, svalové síly, citlivosti a především funkce ruky v ADL. Velmi důležitou složkou terapie ruky je také dlahování.

Kurz je koncipován jako přehled přístupů v terapii ruky především po úrazech a operacích a jako seznámení s nutností hluboké znalosti dané oblasti. Na kurzu Vás provedeme na podkladě hlubšího porozumění anatomie, základními postupy při vyšetření ruky teoreticky i prakticky, zobrazovacími metodami a jejich vyhodnocením a v neposlední řadě postupy terapie u některých diagnóz v lokalitě ruky a prstů (po zápěstí). Seznámíte se s výběrem diagnóz a jejich terapií jako jsou: stavy po zlomeninách kostí ruky a distálního radia, poranění šlachového aparátu ruky, syndrom karpálního tunelu, lupavý prst, Dupuytrenova nemoc, morbus deQuervain a další. Součástí kurzu jsou i základy dlahování s praktickou ukázkou.

Přednášející: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., Mgr. Věra Jančíková, Ph.D., Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská

Ke stažení: podrobné informace

Přihlášení: e-mailem na milada.cincerova@seznam.cz