odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

REHABILITACE RUKY - Základní kurz

08.09.2018 08:00

Kdy: 8.9.2018

Kde: FN Královské Vinohrady, Klinika plast. chirurgie, pavilon N, 3.patro

Info: Ruka je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Anatomická struktura ruky je složitá, čímž je umožněna vysoká obratnost pohybů ruky. Po úrazech a operacích ruky však znamená toto nahuštění jemných struktur na malém prostoru vysoké riziko vzniku srůstů a adhezí. Omezení hybnosti, otok, výpadek z vnímání tělového schématu a funkce je potom důsledkem nefunkční ruky. V terapii ruky můžeme využít mnoho postupů a metodik se zaměřením na obnovu hybnosti, svalové síly, citlivosti a především funkce ruky v ADL. Velmi důležitou složkou terapie ruky je také dlahování. Kurz je koncipován jako přehled přístupů v terapii ruky především po úrazech a operacích a jako seznámení s nutností hluboké znalosti dané oblasti. Na kurzu Vás provedeme na podkladě hlubšího porozumění anatomie, základními postupy při vyšetření ruky, zobrazovacími metodami a jejich vyhodnocením a v neposlední řadě postupy terapie u některých diagnóz v lokalitě ruky a prstů (po zápěstí).

Ke stažení: pozvánka

Přihlášení: e-mailem na milada.cincerova@seznam.cz

 

Rehabilitace ruky - základní kurz - program
    Sobota 8.9.2018  
8:00-8:30   registrace  
   
8:30-9:00    
   
9:00-9:30   Anatomie ruky z pohledu chirurga - Fibír (30min)  
   
9:30-10:00   Praktické aspekty funkční anatomie ruky - Kukačková (45min)  
   
10:00-10:30    
  Vyšetření ruky a možnosti zobrazovacích metod - Fibír (30min)  
10:30-11:00    
  přestávka (15min)  
11:00-11:30   Základní postupy a techniky v rehabilitaci ruky - měkké techniky, mobilizace, iLTV - Jančíková, Kukačková, Krejčí (60 min)  
   
11:30-12:00    
   
12:00-12:30   Základy dlahování - teoretické základy, základní typy dlah, ukázka práce s plastem - Kukačková, Krejčí (60min)  
   
12:30-13:00    
   
13:00-13:30   přestávka oběd (60min)  
   
13:30-14:00    
   
14:00-14:30   Zlomeniny metakarpů a falang - možnosti konzervativní a chirurgické léčby - Fibír (30min)  
   
14:30-15:00   Rehabilitace ruky u zlomenin metakarpů a falang - Jančíková (45min)  
   
15:00-15:30    
  Ergodiagnostika a testy, posudková činnost - Krejčí (30min)  
15:30-16:00    
  závěr kurzu