odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Kurz - Musculo-skeletal problems of the Hand and Wrist

18.10.2018 00:00

Kdy: 18.-19.10.2018

Kde: FN Královské Vinohrady, Klinika plast. chirurgie, pavilon N, 3.patro

Info: Ruka je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Anatomická struktura ruky je složitá, čímž je umožněna vysoká obratnost pohybů ruky. Kurz je zaměřen na oblast zápěstí, kterému se budeme věnovat na základě anatomických souvislostí, diferenciální diagnostiky a následovat budou postupy terapie – rehabilitace, ergo a fyzioterapie a další možnosti, kterými jsme jako terapeuti schopni ovlivňovat funkční výsledek poraněné ruky. Ve druhé části se zaměříme na nespecifické bolesti ruky a zápěstí, které bývají často oříškem v diferenciální diagnostice i terapii pro nejednoho terapeuta.

Lektorky: Nicola Goldsmith, Sarah Mee (kurz bude veden v anglickém jazyce bez překladatele)

Přihlášení: e-mailem na milada.cincerova@seznam.cz

Ke stažení: pozvánkaprogram