odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

III. kongres České společnosti terapie ruky

09.11.2017 18:00

Kdy: 9.-11.11.2017

Kde: Nové Město na Moravě, Hotel Skalský dvůr

website: www.chirurgieruky2017.cz

Info: Vážení kolegové, drazí přátelé, Nové Město na Moravě jako srdce Vysočiny je známé nejen sportovišti , kde se scházejí sportovci z celého světa, ale je známé  chirurgům z Čech i Slovenska již celou řadu let. Nyní však máme tu čest  hostit  XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky. Chirurgie ruky je interdisciplinárním oborem, kde se setkávají chirurgové, ortopedi, plastičtí chirurgové , neurochirurgové, revmatologové, neurologové a specialisté z  mnoha dalších oborů, kteří ze svého pohledu řeší postižení ruky jako nejsložitějšího orgánu pohybového aparátu lidského těla.  Dobré výsledky terapie jsou neodmyslitelné bez spolupráce s fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří svojí prací pomáhají vrátit ruku do plného funkčního stavu.  Proto setkání všech specialistů věnujících se této problematice na jednom místě je vždy prospěšné pro posun nás všech v diagnostice a terapii.  Obtíže v oblasti ruky a zápěstí mívají  často své kořeny v loketním kloubu a předloktí, proto i  setkání  u nás na Vysočině se bude věnovat chirurgii ruky v širším pohledu. 

Myslím, že prostředí, ve kterém se sejdeme v nás nebude jen nutit „pracovat“, ale umožním nám i společně posedět,  kochat se krásami kraje či zasportovat si v areálech, které se přímo nabízejí  k relaxaci.

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji po pozval na naše setkání  v Novém Městě na Moravě. 

Těšíme se na Vás
doc.MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.