odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

II. Spastická konference

15.02.2019 00:00

Kdy: 15.2.2019

Kde: kinosál Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha.

website: spastic-conference.info

Info: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na II. Spastickou konferenci, konanou 15.2.2019 v kinosále Francouzského institutu, Štěpánská 35. Pořadatelem konference je Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlova a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sympozium bude akreditováno Českou lékařskou komorou, Unií fyzioterapeutů ČR a Českou Asociací Ergoterapeutů. Odbornými garanty jsou Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál.

Tématy letošního ročníku jsou problematika kontraktur, evidence konceptu Guided Self-rehabilitation Contract (GSC) a deprese. K prvně jmenovanému tématu přijali naše pozvání dva zahraniční hosté, kteří nastíní teoretické pozadí léčby kontraktur (Sudarshan Dayanidhi) a možnosti diferenciální diagnostiky (Thierry Deltombe). K tématu dále promluví dva čeští přednášející, lídři chirurgie horní (Ludmila Fialová) a dolní končetiny (Pavel Smetana). V následujícím bloku představí Jean-Michel Gracies poprvé veřejně výsledky rozsáhlé francouzské studie srovnávající GSC s konveční terapií. Další přednáška tohoto bloku nastíní design studie, která bude mapovat neurofyziologické a funkčně zobrazovací koreláty konvenční terapie v porovnání s GSC (Robert Jech). Konečně posledního tématu se ujme Aleš Stuchlík, který nastíní souvislosti mezi depresí a motorickým učením, abychom se v následující přednášce dozvěděli o správné strategii její léčby (Tereza Uhrová). V případě anglických přednášek bude zajištěno simultánní tlumočení.

Těšíme se na možnost osobního setkání a diskuse nad žhavými tématy z našeho oboru.

Robert Jech, Martina Hoskovcová, Ota Gál